Statssekretær i UD Maria Varteressian og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Norge vil løfte bærekraftig havforvaltning på global havkonferanse

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og statssekretær Maria Varteressian i Utenriksdepartementet er tilstede på en havkonferanse, hvor de blant annet vil fremme bærekraftig havforvaltning og likestilling til havs.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken samler FN viktige aktører innen havnæringer og havforskning til en global havkonferanse i Barcelona, og det er på denne konferansen Myrseth og Varteressian blant annet vil fremme bærekraftig havforvaltning.

- Havet dekker over 70 prosent av jordens overflate, mens så lite som rundt 2 prosent av maten vi spiser kommer fra havet. Havnæringene kan bidra til å løse mange globale utfordringer, men en utvikling må skje på en bærekraftig måte. Her har Norge viktig kunnskap og erfaring som vi kan dele, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

I tillegg til å delta på FN konferansen skal det være bilaterale møter med USA og Canada der likestilling til havs og viktigheten av bærekraftig havforvaltning er viktige tema.

- Norge er en stor havnasjon. Det er viktig at vi er tilstede på internasjonale arenaer og sikrer at norske interesser som bærekraftig forvaltning fremmes, sier statssekretær Maria Varteressian.

Bakgrunn om FNs havtiår og konferansen

FNs generalforsamling besluttet i 2017 at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Målet er å heve kunnskapen om havet og sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål.

Dette innebærer en tiårsplan for å styrke internasjonalt samarbeid om forskning på havet. Et internasjonalt rammeverk vil bidra til å sikre bærekraftig utvikling i havet.

Tiårsplanen har syv mål:

  1. et rent hav hvor kilder til forurensning identifiseres og reduseres eller fjernes
  2. et sunt og motstandsdyktig hav hvor marine økosystemer blir forstått, beskyttet, restaurert og forvaltet
  3. et produktivt hav som støtter bærekraftig matforsyning og en bærekraftig havøkonomi
  4. et forutsagt hav hvor samfunnet forstår og kan reagere på endrede havforhold
  5. et trygt hav der liv og levebrød er beskyttet mot havrelaterte farer
  6. et tilgjengelig hav med åpen og rettferdig tilgang til data, informasjon og teknologi og innovasjon
  7. et inspirerende og engasjerende hav hvor samfunnet forstår og verdsetter havet i forhold til menneskelig velvære og bærekraftig utvikling

Konferansen i Barcelona 10.–12. april 2024 markerer midtpunktet for tiåret.