Snøkrabbe er nå miljøsertifisert.

Snøkrabbefisket er blitt bærekraftig

Det norske fisket etter snøkrabbe er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Marine Stewardship Council (MSC) i en pressemelding, hvor de samtidig informerer om at norskfanget snøkrabbe nå kan MSC-merkes. Fiskeriet er sertifisert av det akkrediterte og uavhengige sertifiseringsselskapet Global Trust Certification Ltd., som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis.

Norges Sjømatråd melder på sine nettsider at bestanden i dag er i god forfatning, og fiskeriet opererer innenfor et veletablert forvaltningsregime. Ansvarlig klient er Norges Fiskarlag, som gjennomfører prosjektet i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd. Fiskeriet bruker kun teiner som redskap. Rundt 10.000 tonn MSC-sertifisert norsk snøkrabbe vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene.

Gisli Gislason, programdirektør for Nord-Atlanteren i MSC, mener sertifiseringen har stor betydning. Han slår fast at dette er Norges første MSC-sertifiserte krabbefiskeri, og at de viktigste eksportmarkedene for snøkrabbe er USA og Asia. I disse markedene er det er en stadig økende etterspørsel for bærekraftig sjømat, og Gislason håper at MSC-sertifiseringen av den norske snøkrabben,  vil bidra til enda bedre markedstilgang. MSC ønsker snøkrabben velkommen og programdirektøren gratulerer Fiskarlaget og hele den norske fiskeri- og sjømatnæringen.

-Vi er svært tilfredse med det positive utfallet av sertifiseringsprosessen, og fornøyd med at snøkrabben nå kan benytte MSC sin logo for bærekraftig fiske, melder Synne Guldbrandsen, markedssjef i Norges Råfisklag.

Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, legger til:

-MSC-sertifiseringer tar lang tid, men så er det også svært grundige prosesser. Det er svært hyggelig å nå kunne ønske snøkrabben velkommen blant norske MSC-sertifiserte fiskerier. 

-Jeg ønsker å gratulere fiskeriet, styringsorganene, og alle interessentene som har vært involvert i denne i denne sertifiseringsprosessen for deres innstas og engasjement for bærekraft. Snøkrabbe er en av de mest populære sjømatartene i Japan, og Norge en av de største leverandørene av snøkrabbe til Japan. Siden etterspørselen av MSC sertifisert sjømat øker i Japan, mener jeg at denne storslåtte prestasjonen vil skape mye interesse fra det Japanske markedet, sier Kozo Ishii, programdirektør for MSC i Japan.