SJØFRONTEN i Ålesund.

Skal Ålesund bli en fiskerihavn uten fiskefartøy?

Styreleder i Fiskebåt Vest, Janne G. Strand Aasnæs, og avdelingsleder i Fiskebåt, Sturla Roald er bekymret for at Ålesund skal bli en fiskerihavn uten fiskefartøy.

Publisert

De skriver i et leserinnlegg i Sunnmørsposten at dersom planene om å bygge ut Kipervika slik det er foreslått vil det gå sterkt utover fiskeflåtens muligheter til å bruke området.

Utbyggerne ønsker å fylle ut havnebassenget i Kipervika for å skape en ny bydel som skal bestå av boliger og rekreasjonsområder. Aasnæs og Roald mener planene mangler en viktig del – fremtidig plass til fiskeflåten.

- Kaifronten langs Sjøgata, hvor utfyllingen foreslås, er en svært viktig del av fiskerihavna i Ålesund. Spesielt under sesongfiskeriene etter sild og makrell er kaia vertskap for mange fiskefartøy fra hele landet, gjerne flere i bredden for å utnytte plassen best mulig. Men også ellers i året er fiskefartøy langs Sjøgata ert dagligdags syn og en naturlig del av bybildet. Det er ikke tilfeldig at det er slik, skriver de i innlegget.

- Ålesund har en strategisk viktig beliggenhet og fungerer som knutepunkt for spesielt den havgående fiskeflåten. Ålesund er landets ledende eksporthavn for fisk og fiskevarer, og flere av de største sjømatbedriftene holder til i regionen vår.

De mener at dersom prosjektet, som er foreslått, gjennomføres vil det gå sterkt utover fiskeflåtens muligheter til å bruke området, som følge av innsnevret seilingsbredde og lavere seilingsdybde.

- Det fremstår i alle fall rimelig klart at utbyggerne ikke ønsker fiskefartøy langs den nye sjøfronten, skriver de videre. De er bekymret for konsekvensene dersom fiskefartøyene fortrenges fra Kipervika.

- Tilstrekkelig kapasitet på kaiplass er avgjørende for at fiskeflåten skal finne det attraktivt å bruke Ålesund. Dette handler ikke bare om havneavgifter. En stor del av næringslivet i Ålesund er knyttet til tjenesteleveranser til fiskeflåten og andre næringsfartøy. Skal man beholde og videreutvikle denne posisjonen må man sørge for at byen også i fremtiden kan tilby fiskeflåten tilstrekkelig sjøfront.

De mener at fiskerihavnstatusen må opprettholdes og at det må tilrettelegges for at fiskefartøy også i fremtiden skal kunne benytte havnefasiliteter på byens sørside.

- Blir Kipervika fylt ut som foreslått må fiskeflåten minimum gis forrang til alternative havneområder slik at kaikapasiteten opprettholdes på samme nivå som i dag. I motsatt fall vil byen sakke ut og bli mindre relevant for vår viktigste fremtidsnæring.