ALARM: De lokale fiskerne i Meløy har slått alarm etter at de for tiden får store mengder oppdrettstorsk i garnene. Det er ikke klart hvor torsken kommer fra, og det lokale torskeoppdrettet i Åmøyhavna, Norcod, sier at de ikke har registrert noen rømninger. Nå tar Fiskeridirektoratet ballen.

Direktoratet: Har sikret prøver av oppdrettstorsk i Meløy for sporing

Fiskeridirektoratet innhenter nå prøver fra den gjenfangede fisken og fra Norcod sitt anlegg i forbindelse med fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken kommer fra.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Kan ta noen uker

Som tidligere skrevet i Kystmagasinet, og i forbindelse med tips om at det de siste ukene er fisket betydelige mengder med oppdrettstorsk i Meløy i Nordland, har Fiskeridirektoratet iverksatt sin rutine for å kunne spore fisken. Det er blant annet snakk om DNA-prøver fra fisk som er gjenfanget og fisk fra et aktuelt oppdrettsanlegg i nærheten.

– Vi håper prøvene vil gi oss svar på hvor torsken har rømt fra, og vi har bedt Havforskningsinstituttet foreta analysene. Det vil kunne ta noen uker før vi har et endelig svar på sporingen, sier fungerende divisjonsdirektør Janne Andersen i Tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Har opprettet tilsynssak

Prøvetakingen er en del av et igangsatt tilsyn hos Norcod i Meløy. Tilsynet omfatter både innhenting av relevant informasjon i forkant, fysisk tilsyn på anlegget og prøvetaking.

– Vi fikk 11. januar via vårt tipssystem melding om fangst av mulig rømt oppdrettsfisk i Meløy i Nordland. Oppdrettsselskapet Norcod har et anlegg i det aktuelle området og vi ba derfor anlegget sjekke nøtene i merdene for å se om det kunne være fisk fra deres anlegg. Det er blitt gjort og selskapet sier de ikke kan finne hull i noen av nøtene. Men vi vil uansett analysere prøver fra anlegget med tanke på eventuell rømming, sier Andersen.

– Ikke fra Norcod

I mellomtiden har lokale Meløy-fiskere som har fått betydelige fangster av rømt oppdrettstorsk i garnene sine, fått beskjed om at også denne torsken vil bli dratt fra på kvotene deres. Dette har vakt betydelig frustrasjon og sinne.

Dessuten har det vært sagt at oppdrettstorsken er steril. Heller ikke dette har vist seg å stemme. Torsken som tas er full av melke og rogn, og åpenbart i stand til å formere seg.

Den eneste torskeoppdrettslokaliteten i nærheten drives av Norcod. Administrerende direktør Christian Riber uttaler at de har hatt gjenfangstgarn i sjøen siden 12. januar, og kun fått fire sei i dem. Han mener derfor at det ikke kan være fra deres lokalitet at de rømte oppdrettstorskene, som tydeligvis er tallrike, kommer fra.