Fiskebåter vinterfiske skrei Røst Lofoten

Råfisklaget satte rekord i 2023

Organisasjonen omsatte for 17.8 milliarder kroner.

Publisert

Når Norges Råfisklag 7.-8. mai samles i Tromsø til sitt 86. årsmøte kan representantene være tilfreds med at organisasjonen satte omsetningsrekord i 2023. 17.8 milliarder er en økning på 3,1 prosent fra 2022. Av dette bidro den norske flåten med 15.7 milliarder, mens den utenlandske flåten bidro med 1.9 milliarder, en nedgang på 2,1 prosent fra årets før.

Gode priser

Dette står å lese i årsberetningen fra Råfisklaget, som forklarer økningen med kvantumsøkning på sei, reker, blåkveite og snøkrabbe. Meget gode priser på fersk torsk bidro til at verdinedgangen ble vesentlig mindre enn kvotereduksjonen skulle tilsi.

Debatt

I tillegg til vanlige årsmøtesaker og valg legges det opp til debatt med tittelen «Etter ti gode torskeår; hvordan er utsiktene fremover, for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?» Her blir det innledninger ved Bjarte Bogstad fra Havforskningsinstituttet, sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 og adm. dir. Bjørg Helen Nøstvold i Norfra. Også den ferske fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss er invitert, men har ikke bekreftet sin deltagelse.