NORDSJØEN: En pasient ble hentet med helikopter fra fiskebåt i Nordsjøen.
NORDSJØEN: En pasient ble hentet med helikopter fra fiskebåt i Nordsjøen.

SAR-helikopter hentet syk person på fiskebåt

En person, på et fiskefartøy i Nordsjøen, måtte evakueres som følge av brystsmerter.

Hendelsen skjedde i går, torsdag. Medisinsk personell på KV «Sortland» måtte bistå skipets besetning.

– Vi fikk en henvendelse fra et fiskefartøy, som hadde en person om bord som hadde smerter i brystet. Det forteller Skipssjef/Kapteinløytnant, Henning Solberg, på KV «Sortland».

Medisinsk personell

Etter at kystvakten ankom fartøyet ble sanitetspersonell sendt over for å gjøre en initial vurdering av personen. Skipssjefen forteller at etter at personellet var satt over satte de kurs mot land sammen med fiskebåten.

Det ble målte puls, blodtrykk, O2-metning, EKG etc. Dette ble videreformidlet til lege på Haukeland sykehus, og med bakgrunn i undersøkelse og EKG besluttet legen at personen burde komme til sykehus raskest mulig for videre oppfølging.

Fraktet i land

HRS Sør-Norge sendte ut redningshelikopteret SAR Queen for å hente pasienten. Sanitetspersonellet gjennomførte overlevering med redningsmann før pasienten ble heist opp i helikopteret og flydd til land for videre behandling.

– Pasienten var i tilsynelatende dårlig form , men fikk ro over seg når vårt personell kom om bord, forteller Skipssjefen til Kystmagasinet.

KV «Sortland» returnerte deretter til fiskefeltene for videre patrulje.