Samlet informasjon tilsier at det er rom for å øke maksimalkvotene litt.

Kystfiskarlaget vil ha refordeling

Norges Kystfiskarlag mener det finnes rom for en liten økning i maksimalkvotene.

Publisert

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har vurdert situasjonen i åpen gruppe og konkludert med at det finnes rom for en liten økning i maksimalkvotene, og har derfor gjort en henvendelse til Fiskeridirektoratet hvor laget ber om 1,5 tonn økning av maksimalkvotene. Dette skriver Kystfiskarlaget på sin nettside, der leder Tom Vegar Kiil innrømmer at det har sittet langt inne å be om refordeling.

– Sett opp mot konsekvensene av fjorårets refordeling tidlig på sesongen har vi vært svært forsiktig for å unngå at 2025 skal bli en blåkopi av 2024 i kvotenedgang for åpen gruppe. Når vi nå har valgt å be om refordeling, er det basert i registrert fangst og restkvoter per i dag. Vi har i tillegg fått oversikt fra Norges Råfisklag på antallet fartøy som er ferdig eller nesten ferdig, og antall fartøy som har startet sitt fiske. Samlet informasjon tilsier at det er rom for å øke maksimalkvotene litt.

Arbeidsutvalget påpeker i sitt vedtak at en refordeling må gjøres med forsiktighet, og at man derfor har landet på 1,5tonn økning.

– Dette vil avhjelpe situasjonen noe for fiskerne i åpen gruppe, samtidig som vi ikke legger opp til overfiske av gruppekvoten for gruppa med påfølgende kvotetrekk neste år, sier Kiil.