Kvoten på lodde er nå oppfisket.

Godt gjennomført loddefiske

Kvoten på lodde i norsk økonomisk sone er nå oppfisket. Det er gjennomført over 80 kontroller på sjøen som viser lite bifangst og lite avvik fra regelverket. Det melder Fiskeridirektoratet.

Publisert

Sammen med Kystvakten har Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste hatt spesiell oppmerksomhet på loddefisket. Kontrollene er gjennomført med inspektører som følger fisket om bord på utvalgte fartøy, eller ved tilfeldige kontroller ved boring av fiskefartøy.

– Vi har kontrollert omtrent 10 prosent av totalt fisket kvantum og kontrollene viser at dette har vært et bortimot rent fiske med lite bifangst. Oppsummert er det registrert vel fem tonn torsk som bifangst av et kontrollkvantum på 11.400 tonn, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Haling av not.

Kvoten på lodde i norsk økonomisk sone er på 117.695 tonn og er nå beregnet oppfisket. Det meste av fisket har foregått på Finnmarkskysten og både Sjøtjenesten og Kystvakten har hatt fartøyer i området gjennom hele fiskeperioden.

– Fisket har foregått fra Malangsgrunnen i vest til Vardø i øst. Siste rest av kvoten ble fisket i april av tre ringnotfartøy som etter loddtrekning fikk refordelt siste rest av kvoten. Vi har hatt god dialog og samarbeid med fiskerne, som gjør både kontrolloppgavene og fisket smidigere, sier Jensen.