Gjør tiltak for å beskytte kveitebestanden

All levedyktig fangst av kveite i fredningsperioden skal straks slippes på sjøen igjen.

Publisert

Dette er ett av flere tiltak som skal sikre ansvarlig forvaltning av bestanden.

– Vi mottar en rekke henvendelser fra fiskere og organisasjoner om at bifangstbestemmelsene er strenge, og kan være vanskelig å overholde ved fiske etter andre fiskeslag, sier seksjonssjef Trond Ottemo fra seksjon fiskeriregulering i Fiskeridirektoratet til fiskdir.no. 

Merkeforsøk viser at kveite generelt har god overlevelse etter gjenutsetting. Gjenutsatt kveite teller ikke som en del av bifangsten. Dersom bifangst av død eller døende kveite overstiger tillatt bifangst, gjelder ilandføringsplikten. Foruten gytefredningen er det hele året slik at eventuell fangst av kveite over 2 meter straks skal slippes på sjøen igjen, uavhengig av om den er levedyktig, død eller dødende.

– Slik kveite skal ikke landes eller omsettes grunnet risiko for at forbrukere får i seg miljøgifter, sier Ottemo.

Fra og med 20. desember til og med 31. mars er kveita fredet, og det er forbudt å fiske etter kveite i hele landet.