Kongsberg Digital har lansert en ny simulatorapplikasjon for ringnotfiske. Denne vil bli integrert i K-Sim® Fishery, simulatorkonseptet som gir realistiske opplærings- og forskningsmuligheter for å øke sikkerheten og ytelsen i fiskerinæringen. Bildet er tatt under en demonstrasjon av den nye ringnot modulen den 30. april på Nordland Videregående Skole.

Ny simulatorapplikasjon for ringnotfiske

Simulatorprosjektet til Kongsberg Digital og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering vil bidra til å forbedre sikkerhet og redusere tap av kostbart fiskeriutstyr.

Publisert

– Kongsberg Digital har nylig gjennomført et prosjekt finansiert av FHF (Norges Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfinansiering) for utvikling av simuleringsteknologi for ringnot fiske. Dette er en betydelig videreutvikling av selskapets eksisterende fiskerisimulator. Den nye simulatorfunksjonen ble demonstrert for prosjektaktørene og andre interessenter under et arrangement hos Nordland videregående skole (Lofoten Maritime) i Leknes, Lofoten den 30. april.

K-Sim Fishery, som ble lansert i 2018, er en toppmoderne fiskerisimulator med et helt nytt nivå av realisme, detaljer og innhold for opplæring av studenter og mannskap i trålfiske. Prosjektet finansiert av FHF, har realisert videreutvikling simulatorfunksjonalitet for ringnotfiske for forskning. Målet er at simulatoren skal bidra til å forbedre fiskeutstyr og -metoder samt fangst- og lagringsprosedyrer for å forbedre fiskekvaliteten og forhindre tap av fisk. I tillegg er den nye simulatorfunksjonaliteten ideell for utdanning og opplæring i ringnotfiske og totalt sett vil den bidra til å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft i fiskerinæringen.

Prosjektet har vært ledet av Kongsberg Digital i samarbeid med Hordaland videregående skole, Mørenot Austevoll AS, Austevoll Seafood ASA og Sørheim Holding AS. I tillegg til å dele uvurderlige innsikt, råd og bransjekunnskap, har disse partnerne bidratt med datainformasjon og assistert med systemtesting og verifisering av nøyaktigheten i simuleringen.

- Det nære samarbeidet med industrien har vært ekstremt viktig for å kunne sikre maksimal realisme i simulert utstyr og scenarioer. Jeg er stolt over å vise frem hva vi har oppnådd i dette prosjektet, og vi vil fortsette med å utvikle fiskerisimulatoren for å møte også fremtidige behov fra industrien, kommenterer Bjarne Wulff, produktrådgiver innen maritim simulering i Kongsberg Digital. 

Etter fullføringen av ringnotprosjektet vil den nye applikasjonen bli installert ved flere utdanningsinstitusjoner verden over. Elever og mannskap som trener i K-Sim Fishery-simulatoren vil bygge kompetanse og dra nytte av meget realistiske øvelser i ringnotfiske i tillegg til trål og line fiske.

Avansert hydrodynamisk modellering av fartøy og utstyr og nøyaktig gjenskaping av effekter som vind, bølger og tidevannsstrømmer gjør at simulerte fartøy og utstyr oppfører seg slik som i virkeligheten. Dette bidrar til å heve kunnskap og kompetanse for mannskapet som igjen vil bidra til å forbedre sikkerheten, effektiviteten og økonomien i disse typer fiskerimetoder.

- Dagens fiskeoperasjoner er avanserte og krever svært kompetente mannskap om bord på fartøyene. Ved å legge til ny funksjonalitet for ringnot, kan enda flere yrkesfiskere få verdifull opplæring som øker sikkerheten og effektiviteten, samt gir en mer bærekraftig tilnærming til fiskeri. Vi er stolte av å kunne bidra til utviklingen av denne industrien, som er avgjørende for en stor del av verdens befolkning, sier Are Føllesdal Tjønn, administrerende direktør, Kongsberg Digital.

Simulatoren gjør at mannskapet på en båt kan trene på alle faser av ringnotoperasjoner som eksponerer dem for risiko eller utstyret for skader, sier fagsjef Rita Naustvik i FHF.

– Som tidligere fisker har jeg selv sett viktigheten av å ha mulighet til å øve på disse operasjonene, bekrefter hun. – Opplæring i bruk av ringnot ved hjelp av en simulator vil være kostnadseffektivt og ikke minst er det et viktig grep for å unngå skader på både mannskap og utstyr.