IKKE FORNØYD MED RÅFISKLAGET: Eierne av «Storengbuen» er alt annet enn fornøyd med kvoteinformasjonen til Norges Råfisklag.

Mye skadd krabbe kostet sjarken flere titusen

Sjarken «Storengbuen» som tilhører Tromsørederiet Johansen & Sønn AS, men som er hjemmehørende i Måsøy i Finnmark, hadde over flere uker for høy innblanding av skadd hannkrabbe og hunnkrabbe.

Publisert Sist oppdatert

Dette kostet sjarkens eiere dyrt, som mener dårlig informasjonen fra Råfisklaget var årsak til den dyre tabben. I henhold til forskrift om fiske etter kongekrabbe er det tillatt med ti prosent skadde hannkrabber og åtte prosent hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke i kvoteregulerte områder.

SKADD KONGEKRABBE: Det er klare regler for hvor mye skadd kongekrabbe det er lov å levere.

«Storengbuen» hadde ved årets slutt i fjor en restkvote på 2,3 kg lytefri hannkrabbe, dette ble motregnet mot for høy andel skadede hannkrabber i uke 6 og 7. Resten av skadede hannkrabber og hunnkrabber utover tillatt andel fattet Råfisklaget vedtak om å inndra fangstverdien. Totalt ble det inndratt fangstverdi av 281,5 kg skadede hannkrabber og hunnkrabber, noe som utgjorde 43.639 kroner.

Mener kvoteinformasjon er mangelfull

Rederiet klaget på vedtaket. De forklarte at de har hatt tillit til at opplysninger oppgitt på Norges Råfisklags webportal om restkvote var til å stole på, og at det ikke var mottatt meldinger om at det kunne bli inndragning og/eller hvor mye etter årets utgang.

Videre stilte rederiet spørsmål med hvordan selskapet skal kunne vite når kvoten er fanget, hvis ikke Råfisklaget klarer å beregne dette fortløpende.

Inndragning på tilleggskvote

I klage som er oversendt til Fiskeridirektorat bemerker Råfisklaget at fartøyet ikke har fått inndragning av fangst ut over tildelt kvote, men for fangst utover tillatt tilleggskvote på skadede hannkrabber og hunnkrabber. Dermed har restkvote på Råfisklagets nettsider vært korrekt hele tiden, men restkvoten sier ingenting om overfiske av disse tilleggskvotene.

KOSTET DYRT: Som denne kvoteavregningen viser ble det dyrt med for mye skadd krabbe.

Kvotekontroll er en etterfølgende kontroll som blir gjennomført på ukentlig basis. For kontroll med tilleggskvotene i kongekrabbefisket så er det slik at Råfisklaget ikke kan gjennomføre dette før kvoten på lytefri hannkrabbe er oppfisket. Dette på bakgrunn av at eventuell restkvote på lytefri hannkrabbe kan motregnes et eventuelt overfiske på skadd hannkrabbe.

Dersom fartøyeier ikke fisker opp hele sin tildelte kvote på lytefri hannkrabbe i løpet av året gjør Råfisklaget denne motregningen etter årsskiftet. I dette tilfellet hadde fartøyet restkvote på 2,3 kg lytefri hannkrabbe per 31. desember 2022 og disse kunne bli motregnet overfiske på skadd hankrabbe. Motregning ble i dette tilfellet gjennomført 5. januar 2023.

Mye informasjon på nettsidene

I tillegg til å finne beregnet restkvote på nettsidene til Råfisklaget kan fisker selv ta ut statistikk på ulikt detaljnivå for å se hvor mye som er fisket/fanget av ulike arter og i hvilken periode. Dette i lag med alle sluttsedler som fisker godkjenner med signering for hver levering mener Råfisklaget er godt nok grunnlag for fisker til å kunne holde seg orientert om sin egen fangst.

Derved ser det ut til at rederiet må akseptere at de ikke får beholde verdien av skadd krabbe utover reglene. Siden fisket ikke ble regnet som tilsiktet, får rederiet beholde 20 prosent av fangstverdien som vederlag for å ha bragt fangsten i havn.

Etter trekk av lagsavgift, produktavgift, pensjonstrekk, ressursavgift og forskningsavgift, ble tapet for rederiet 33 182 kroner.