Japanerne synes den norske makrellen er i ferd med å bli i dyreste laget.

Japanske makrellimportører bekymret for makrellprisene

Norsk makrellnæring frykter for å miste sitt viktigste makrellmarked - Japan.

Publisert Sist oppdatert

Norges sjømatråd:

Over halvparten av all  makrell som fiskes i Norge går til Japan. Det betyr at japanerne er de som spiser mest norsk makrell i hele verden. Men fremover kan det bli mindre norsk makrell på japanske tallerkener. Det er fordi EU og Storbritannia har fått bedre handelsavtaler med Japan enn det Norge har. Dermed blir den norske makrellen dyrere for japanerne.

-Det gjør det vanskelig for oss, sier Yukiko Asai hos den japanske sjømatimportøren Kohyo.

Kohyo importerer sjømat fra mange land i verden, og norsk makrell er blant de viktigste importvarene. Asai forteller at kundene spesifikt etterspør den norske makrellen på grunn av den høye kvaliteten, men at trenden er i ferd med å snu.

-Vi elsker den norske makrellen, men det merkes at den har blitt dyrere. For oss, og for kundene våre, er det til syvende og sist prisen som teller, sier hun.

De dårlige handelsbetingelsene skaper nå uro i den norske makrellnæringen: Norge kan bli akterutseilt i sitt viktigste makrellmarked.

Norsk makrell i Japan

Nesten 6 av 10 japanere sier de spiser makrell minst 2-3 ganger i måneden, ifølge Sjømatrådets forbrukerundersøkelser.Det er nok å ta seg en tur på et supermarked, en restaurant eller en 7-Eleven-butikk for å forstå hvor populær makrellen er blant folk i det østasiatiske landet. Makrellen brukes i sushi, på grillen, til lunsj og til middag, og finnes i utallige varianter som marinert, filet, hel, eller ferdigretter. I storkiosker har makrellen blitt japanernes sunne svar på pølse i brød, og selges som ferdig grillet til folk i farta.

Over halvparten av all makrell som fiskes i Norge går til Japan. Det betyr at japanerne er de som spiser mest norsk makrell i hele verden. Men fremover kan det bli mindre norsk makrell på japanske tallerkener. Det er fordi EU og Storbritannia har fått bedre handelsavtaler med Japan enn det Norge har. Dermed blir den norske makrellen dyrere for japanerne.

-Det gjør det vanskelig for oss, sier Yukiko Asai hos den japanske sjømatimportøren Kohyo.

Kohyo importerer sjømat fra mange land i verden, og norsk makrell er blant de viktigste importvarene. Asai forteller at kundene spesifikt etterspør den norske makrellen på grunn av den høye kvaliteten, men at trenden er i ferd med å snu.

-Vi elsker den norske makrellen, men det merkes at den har blitt dyrere. For oss, og for kundene våre, er det til syvende og sist prisen som teller, sier hun.

De dårlige handelsbetingelsene skaper nå uro i den norske makrellnæringen: Norge kan bli akterutseilt i sitt viktigste makrellmarked.

Norsk makrell i Japan

Nesten 6 av 10 japanere sier de spiser makrell minst 2-3 ganger i måneden, ifølge Sjømatrådets forbrukerundersøkelser.Det er nok å ta seg en tur på et supermarked, en restaurant eller en 7-Eleven-butikk for å forstå hvor populær makrellen er blant folk i det østasiatiske landet. Makrellen brukes i sushi, på grillen, til lunsj og til middag, og finnes i utallige varianter som marinert, filet, hel, eller ferdigretter. I storkiosker har makrellen blitt japanernes sunne svar på pølse i brød, og selges som ferdig grillet til folk i farta.

-Om vi ikke får til en avtale på lik linje med våre konkurrenter, må vi kanskje se oss om etter nye makrellmarkeder, sier Johan Kvalheim.Det har Jan Otto Hoddevik i Global Fish allerede begynt å gjøre. For Global Fish har Japan alltid vært et viktig marked, men nå merker de at japanske kunder stadig oftere tar turen til Skottland og øker makrellimporten sin derfra.

-Derfor har vi snudd oss litt rundt etter flere steder å selge makrellen, forteller han.

I perioder over flere år har Norge i forsøkt å forhandle seg frem til bedre toll-betingelser med Japan, gjennom en økonomisk partnerskapsavtale (ØPA), uten hell. Nå er Hoddevik glad for at norske myndigheter har trappet opp innsatsen.For et halvt år siden besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Japan. Da inngikk de to landene en felles erklæring om samarbeid på flere områder, deriblant dialog om handel på sjømatområdet. Nylig tok også fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, turen til Japan.

Stor innsats for makrellen

Det jobbes fra flere hold for at Norge skal få samme handelsvilkår som konkurrentene. Samtidig med fiskeri- og havministeren besøk, var også en stor delegasjon fra norsk næring (Sjømat Norge, Fiskebåt, Fiskarlaget og Biomarint Forum) i Japan.Sammen med Den norske ambassaden i Tokyo og Sjømatrådet, hadde de ulike aktørene en rekke møter med japanske myndigheter og fiskerinæring/-organisasjoner. I tillegg var det politiske møter på ministernivå.

-Det har vært utrolig interessant. Vi har møtt mange ulike aktører innenfor sjømatnæringen og det maritime. Vi har hatt møte med ministere, og vi har vært spesielt opptatt av å argumentere for at vi trenger like konkurransevilkår som andre land, forteller Marianne Sivertsen Næss.

Men statsråden ser ingen løsning på problemet i nærmeste fremtid.

-Det har vært gode samtaler, men det er klart det er krevende spørsmål og vi har blitt enige om å fortsette dialogen. Det er vel det jeg kan si per nå, sier fiskeri- og havministeren.

Vil ta tid

Direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, understreker viktigheten av drahjelpen fra norske myndigheter. Samtidig påpeker han at avtaler mellom land som regel lang tid.

-Det vi gjør, gjøres ikke i løpet av et møte eller to. Det gjøres over tid, ved å gjenta budskap, bygge allianser og skape større forståelse – både på politiske side og mellom organisasjoner og bedrifter, sier Chramer.

Sjømatrådet bidrar inn i prosessen ved å skape møteplasser, dele informasjon og synliggjøre problematikken. Under ministerens Japan- besøk arrangerte Sjømatrådet blant annet seminar for norsk-japansk makrellnæring.

-I tillegg jobber vi tett med organisasjonene i Norge, med ambassaden i Tokyo, norske myndigheter og Det norske handelskammeret i Japan, NCCJ.

Handelskammeret på sin side har nylig startet en underskriftskampanje som skal leveres japanske myndigheter. Målet er å sikre et jevnere konkurransebilde på det japanske makrellmarkedet. Du kan lese mer om underskriftskampanjen her.

I august skal LOs sjømatdelegasjon til Japan i samme ærend, og når Norge deltar i en fellesnordisk paviljong på verdensutstillingen i Osaka til neste år, gjør norsk sjømatnæring betydelige investeringer for å få til en politisk forandring.

Med god drahjelp fra myndighetene, og et samlet og sterkt lag fra norsk sjømatnæring håper Chramer arbeidet vil bære frukter.

-Det er vanskelig å vite akkurat hvilke knapper som er de riktige å trykke på, og hva som til syvende og sist gir resultater. Magefølelsen sier meg at det vil ta tid, og at det blir mye arbeid fremover. Men vi gir oss ikke, sier Christian Chramer.