Hold Norge rent-konferansen

7. - 8. mai. Sted: Bergen Tema: Kampen mot marin forsøpling

Hvert år siden 2012 har Hold Norge Rent-konferansen blitt arrangert med mål om å styrke arbeidet mot marin forsøpling både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

– Hold Norge Rent-konferansen er en arena som legger til rette for samtaler på tvers av samfunnssektorer og kompetansemiljøer, samt deling av kunnskap og inspirasjon, skriver arrangørene.

Les mer her: