Regjeringen har nylig lagt frem en oppdatert melding til Stortinget om helhetlig forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.

19 havområder er særlig verdifulle

Regjeringen utvider arealet for havområder som har særlig verdi.

Publisert

Regjeringen har nylig lagt frem en oppdatert melding til Stortinget om helhetlig forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. I meldingen presenteres blant annet 19 særlig verdifulle områder (SVO) i norske havområder, basert på oppdatert kunnskap:

SVO Havområdene rundt Svalbard

SVO Iskantsonen

SVO Eggakanten nord

SVO Kystsonen Finnmark

SVO Senja–Tromsøflaket

SVO Kystsonen Lofoten

SVO Det sentrale Barentshavet

SVO Havis Framstredet

SVO Vesterisen

SVO Jan Mayen

SVO Midtatlantisk rygg

SVO Eggakanten sør

SVO Kystsonen Norskehavet nord

SVO Kystsonen Norskehavet sør

SVO Dyphavsområdene i Norskehavet

SVO Boknafjorden og Jærstrendene

SVO Tobisfelt

SVO Norskerenna

SVO Ytre Oslofjord

Dette er områder med særlig viktige miljøverdier som har vesentlig betydning for livet i havet, men SVO-statusen gir ingen direkte begrensninger for næringsaktivitet. Likevel signaliserer det viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene, og at aktivitet skal foregå på en måte som ikke truer naturverdiene. 19 slike områder er færre SVO enn tidligere, men de omfatter et større samlet havareal. Totalt 55 prosent av norske havområder, mot 42 prosent i den forrige stortingsmeldingen.