Nordsjøsild er en pelagisk stimfisk som finnes i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

Kvoterådet på nordsjøsild går ned 22,5 prosent

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler en kvote på 412 383 tonn i 2025.

Publisert

– Nedgangen skyldes at 2022-årsklassen har blitt nedjustert ganske kraftig. I bestandsvurderingen i fjor trodde vi at den var mye sterkere. Det sier Cecilie Kvamme, havforsker og bestandsansvarlig for nordsjøsild ved Havforskningsinstituttet.

For 2025 anbefaler derfor ICES en kvote på 412 383 tonn.

Tilbake på 2023-nivået

Det er en nedgang på 22,5 prosent i forhold til kvoterådet for 2024.

– Nå er vi egentlig tilbake på det nivået vi lå på i 2023, sier Kvamme. I 2025 regnes 2022-årsklassen som en del av gytebestanden til silden. Og det er først og fremst gytebestanden som avgjør hvor høyt kvoterådet blir, sier havforskeren.

Gytebestanden på vei ned

Forskerne ser at gytebestanden er på vei ned, og har vært det en stund.

– Samtidig er den fremdeles over tiltaksgrensen for maksimalt langtidsutbytte, sier Kvamme.

Hun og kollegaene forventer likevel at nordsjøsildbestanden vil komme under tiltaksgrensen i løpet av 2025.

– Dette gjør at vi for 2025 anbefaler et lavere fiskepress enn det vi kaller for estimatet for fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte, også kalt Fmsy, sier Kvamme.