Det er en liten nedgang i kvoterådet for nordøstartisk sei. (Foto: Erling Svensen/HI)

Nedgang i kvoteråd for nordøstarktisk sei

Kvoterådet for nordøstarktisk sei går ned sammenlignet med de siste årene.

Publisert

I 2024 anbefalte ICES en kvote på 223 123 tonn. Det var en nedgang på to prosent fra rådet for 2023, som var høyeste rådet siden 2008. For 2025 anbefales kvoten ikke å overskride 193 117 tonn.

– Siste over middels sterke årsklasse var i 2016, som sammen med en sterk årsklasse i 2013 bidro til at gytebestanden vokste til nåværende nivå. Nå ser vi at bidraget fra disse årsklassene minker, og med lav eller gjennomsnittlig rekruttering de seneste årene er gytebestanden noe svakere, sier bestandsansvarlig Arved Staby ved Havforskningsinstituttet.