Pressemelding

KONEKRABBE: Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran (Ap), øker kvoten for kongekrabbe neste år.

Kvoten for kongekrabbe økes i 2023

Totalkvoten for hankrabber er fastsatt til 2375 tonn i 2023.

Dette er en økning på 530 tonn fra 2022, og i tråd med anbefalingen fra Havforskningsinstituttet. Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Tråd med forvaltningsmålet

– Vi beskatter kongekrabben på et høyt nivå, men innenfor bærekraftige rammer. Dette er i tråd med forvaltningsmålet om å begrense spredningen av kongekrabbe samtidig som vi skal ha en lønnsom fangst. Kongekrabbe er et produkt som oppnår svært høy pris i markedet, og økt fangst av kongekrabbe vil bidra til mer verdiskapning i nord, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Gjennomført høring

Kvoten for hunkrabber er også i 2023 satt til 120 tonn, og minstemålet på 130 millimeter skall-lengde for både hankrabber og hunkrabber videreføres.

Kvotene gjelder for det kvoteregulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

Fiskeridirektoratet har gjennomført en skriftlig høring om reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2023, og endelig forskrift og regulering av fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området i 2023 fastsettes før årsskiftet.