DAGLIG leder av Karls Fisk og Skalldyr, Karl Alberth Hansen (th).

Karls Fisk og Skalldyr: Omsetning på det jevne

TROMSØ: Omsetningen for 2021 var på det jevne for Karls Fisk og Skalldyr.

De siste to årene, 2020 og 2021, har omsetningen hos Karls Fisk og Skalldyr vært tilbake på det jevne etter rekordåret i 2019. Da omsatte bedriften for hele 82,6 millioner kroner.

Omsetning på det jevne

I fjor lå omsetningen på 64,7 millioner kroner, som var 2,6 millioner over 2020. Varekostnadene økte med 3 millioner på ett år, til 39,1 millioner i 2021. Driftsresultatet endte på 8,1 millioner, som var 0,2 millioner lavere enn i 2020, tross økt omsetning.

Årsresultatet endte på 6,3 millioner i fjor, bare 0,1 millioner mindre enn året i forveien.

Styrket egenkapitalen

Av overskuddet ble 3 millioner satt av til utbyttet til aksjonærene, mens 3,3 millioner gikk til styrking av egenkapitalen.

Selskapet hadde i ved utgangen av 2021 en egenkapital på 20,7 millioner kroner, som ga en egenkapitalandel på 68,5 %.

Mottak og foredling

Fiskeribedriften driver mottak og foredling av fisk og sjømat, og har hovedkontor i Tromsdalen. Selskapet eies av Karls Fisk og Skalldyr Holding AS, der Karl Alberth Hansen er hovedaksjonær med 70 % av aksjene. Robin Hansen, Kenneth Hansen og Kristian Hansen har hver 10 % av aksjene.