VARIABELT: Det er godt fiske på kolmule, men mer variabelt på silda, skriver Sildesalgslaget på sine nettsider. Bilde for illustrasjon.

Klappjakt på kolmula i vest - så som så med silda i nord

Jakten på kolmula foregår med en større flåte på 22 fartøy, og flere er på tur. Fisket foregår i internasjonalt farvann. – Hovedsaklig vest av Irland, opplyser Norges Sildesalgslag.

Det ble en sildeuke med et blandet sildefiske i nord, melder Sildesalgslaget. – Totalt er det fisket 15 400 tonn. Beste innmeldingsdøgn var onsdag med 8 300 tonn. Ellers hadde vi dager uten innmeldinger grunnet dårlig vær på sildefeltet.

Ringnot desidert størst

Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 7 100 tonn, trål 2 600 tonn, kyst 1 700 tonn, og fra fire utenlandske båter har vi 4 000 tonn.

– Som både vi og andre har meldt om tidligere så holder silda seg langt nord denne vinteren. Fisket sist uke har foregått fra vest av Vesterålen og videre sørover på vestsida av Lofoten og ned til Trænadjupet i helgen. I fjor i samme uke var de sørligste fangstene utenfor Sklinna, og vi fikk da første fangst på Møre 28. februar.

I forhold til størrelser så fiskes det på sild som har kommet nordfra (2016 års klassen) og på større sild som har kommet inn fra Norskehavet, eller blanding av disse. Snittstørrelsene varierer fra 273 gram som lavest til 358 gram som høyeste snitt. Vektet snitt for hele kvantumet er 318 gram.

Spente på rognandelen i silda

Fra kjøperne som kjøper sild så knytter det seg spenning på rognandelen i silda. Fiskerne melder om opptil 20 prosent med rogn.

– Fangstene som er landet i uken har så langt ikke inneholdt fullmoden rogn til de beste silderogn markedene.

Det vil i kommende uke være en del båter i aktivitet på silda.

– Forhåpentligvis så vil silda være trukket sørøstover til området sørvest av Træna. Vi ser at det i siste del av uken er meldt uvær som vil hemme sildefisket.

22 båter fisker på kolmula

Fra 22 forskjellige båter er det fisket hele 43 800 tonn med kolmule.

– Alle fangster er tatt i Internasjonalt farvann vest av Irland. Fisket her har vært særdeles godt, der båtene melder om tette «flekker» av kolmule. De fleste båtene har lastet opp etter få trålhal og på rekordkort tid. Det uvanlige denne uke er at det også har vært godt vær der vest i «blåmyra», der det normalt står lavtrykk i kø på denne tid.

Årets kolmulekvote er på 305 000 tonn, og det er nå fisket 73 000 tonn.

– Alt dette er tatt i internasjonalt farvann. I kommende uke vil enda flere båter delta i dette fiske, og vi får håpe på god tilgjengelighet i et par-tre uker til der vest.

Lodda tas på trål

«Piraja» som hadde første fangst i uken før har hatt et par turer også denne uke. De har da gjort seg ferdig med sin tilmålte kvote.

– Begge fangster er tatt med trål i området nord av Magerøy (Nordkapp). Lodda i Barentshavet er noe mindre på størrelse enn på Island, med samfengt størrelser i området 45-49 stk/kg. Rognmodningen viser nå rundt 15 prosent i prøvene.

– Ellers skal «Vendla», som nå har avsluttet sildetokt, kartlegge loddeforekomstene på kysten av Troms og Finnmark. De har et planlagt tokt i 11 dager for Havforskningsinstituttet, og ligger nå i Tromsø og venter på bedre vær før de starter.

Makrell av stor størrelse

Det er på kysten i vest fisket 50 tonn med hestmakrell av stor størrelse.

– I tillegg har tre båter fisket makrell nord av Bergen. De meldte inn 60 tonn med fin makrell.