Fiskets gang uke 4

OPPGANG: Det ble landet 710 tonn frossen snøkrabbe i forrige uke, viser tall fra Råfisklaget.

Pilene peker opp for landet fryst sjømat

Nedgang i omsetning fra uke tre, men landinger av fryst råstoff går opp.

Publisert Sist oppdatert

Omsetningen sist uke var på 209 millioner kroner, der 201 millioner er omsatt av norske fartøy. Det er en nedgang på 328 millioner fra uke tre.

Omsetningen av fryst råstoff var på 122 millioner kroner sist uke, som er 12 millioner lavere enn i uke tre.

Nedgang i omsetning

Det var omsatt fryst råstoff for 122 millioner kroner, mens fersk råstoff stod for 80 millioner. Det er en nedgang på 12 millioner for fryst råstoff, og en nedgang for ferskt råstoff fra 176 millioner i uke tre.

Sammenligner man med samme tid i fjor, var det omsatt fersk og fryst råstoff for henholdsvis 201 og 75 millioner kroner.

Landet mer fryst

Det var landet totalt 4200 tonn fryst råstoff sist uke, som er opp fra 3930 tonn uka før. Av dette var det landet 1500 tonn sei, 1070 tonn torsk, 710 tonn snøkrabbe, 500 tonn hyse og 350 tonn snabeluer.

Landingene kom fra fem trålere, med totalt 2270 tonn, og fire autolinebåter, med totalt 1030 tonn. Det var også levert en snurrevadfangst med i hovedsak 190 tonn sei.

Fem båter leverte samlet 710 tonn snøkrabbe, med produktvekt i krabbeklør på 440 tonn.

Torsk og sei dominerer

Fryst torsk stod for største kvantum, med 1557 tonn til en verdi av 55 millioner kroner. Her er 550 tonn avregnet fra fjorårets kvote.

Det var også omsatt 2310 tonn fryst sei til en verdi av 43 millioner kroner, 500 tonn hyse til verdi av 13 millioner og 560 tonn snabeluer til verdi av 5,5 millioner.

Størsteparten av kvantum fryst råstoff ble tatt på trål, med 1000 tonn torsk og 2000 tonn sei.