Laks drept i turbinen til et norsk vannkraftverk.

Fisk drepes i vannkraftverk – hva gjøres? 

Færre enn ett av tre kraftverk har utstyr som hindrer skade på fisk (27,7 prosent) og kun 6,5 prosent har vedtak om å montere slikt utstyr. Det viser en undersøkelse som magasinet Natur & miljø har utført. Nå må regjeringen svare i Stortinget.

Publisert

Naturvernforbundet

- Hvilke nye tiltak vil regjeringen iverksette for å sikre at vandrende fisk kommer uskadd forbi turbinene i norske vannkraftverk?

Det spørsmålet må olje- og energiminister Terje Aasland svare på i Stortinget i dag, da Miljøpartiet de Grønne tar opp saken i spørretimen.

Natur & miljø har spurt vannkraftverk i Norge om fisk blir skadet i deres anlegg, hva de gjør for å hindre det og hvorfor de ikke har montert utstyr som kan hindre skade. «Undersøkelsen viser at det bare er noen få kraftverk som har tatt oppgaven om å sikre fisken trygg passasje så alvorlig at de har gjort tiltakene som er nødvendige», konkluderer Natur & miljø.

Resultater fra Fiskevandringsundersøkelsen 2024:

▪ Færre enn ett av tre kraftverk har utstyr som hindrer skade på fisk (27,7 prosent)

▪ Kun 6,5 prosent har vedtak om å montere slikt utstyr

▪ Bare 16 prosent har undersøkt om fisk blir skadet i sine anlegg

– Det er urovekkende at mange vannkraftverk mangler trygge løsninger for at fisken skal kunne svømme uskadd forbi, og de færreste kraftverkseierne har gjort undersøkelser for å se om deres kraftverk skader fisk. Jeg tror det er store mørketall som ikke er avdekket i denne undersøkelsen, sier Rebecca Biong, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet forventer at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil komme på banen og ta et overordnet ansvar for å sikre fisken trygg vandring i norske vassdrag.

– NVE har det overordna ansvaret her, men det virker som de har tatt på seg skylappene og en «det man ikke vet, har man ikke vondt av»-holdning. De burde pålegge kraftverkseierne å undersøke om fisk skades i deres kraftverk, og kreve tiltak, sier Biong