Bømlo fiskerihamn får tilsagn om nesten 22,5 millioner kroner. Illustrasjonen av området i Hovlandshagen viser mulig løsning, men ikke bindende for detaljplanleggingen.

Nesten 77 millioner til kommunale fiskerihavntiltak

Gjennom tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak gir Kystverket nå 12 nye prosjekt, i fylkene Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, tilsagn på til sammen nesten 77 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre kommunale fiskerihavner.

Publisert

Denne tilskuddsordningen har gjennom mange år satt kommunene i stand til å bygge ut eller forbedre fiskerihavnene langs kysten. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er svært viktige tiltak for å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og bidrar til å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for lokal og regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Alle kystkommuner med fiskerihavner, eller med planer om etablering av fiskerihavner, er i målgruppen for tilskuddsordningen.

– Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og også bidra til å skape ny næringsaktivitet. Den er et effektivt virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig delfinansiering og støtte. Vi har også i denne runden mottatt mange gode søknader og opplever at interessen og oppslutningen om ordningen fortsatt er svært stor, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kystverket mottok totalt 20 søknader, på til sammen 153 millioner kroner, innen søknadsfristen 1. mars 2024. Etter grundige vurderinger får nå 12 av prosjektene tilsagn om midler på til sammen nesten 77 millioner kroner. Prosjektene skal være ferdig innen 30 november 2025.