MÅTTE TIL LANDS: Diverse tauverk og fiskeredskaper fylte opp fartøyet sånn at de måtte gå til land for å losse, før de kunne dra ut igjen. – Nedslående, sier direktoratet.

Fikk opp så mye tapte fiskeredskaper at de måtte gå til land ens ærend for å losse

Årets havgående opprenskingstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper er godt i gang, men måtte torsdag 8. september til havn for å losse store deler av «fangsten» etter å ha satt en nedslående rekord.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridirektoratet.

Gjenstående og dumpede snurrevadtau er tatt opp i slike mengder at det til slutt ikke var mer dekksplass igjen på det 64 meter lange opprenskingsfartøyet «Vikingbank».

Fiskere plages

Selv om lagring av snurrevadtau i havet er et pågående tema, har opprenskingsfartøyet ikke rørt noe av det som er avmerket. Det store funnene er en blanding av tilfeldigheter og informasjon fra fiskere som har anvist områder hvor disse tauene har ligget over tid, og vært til frustrasjon og plage i andre fiskerier.

– Mye av det som er funnet av snurrevadtau, er viklet sammen med liner, teiner eller garn. Dette er naturligvis trist og bidrar på den måten til økt forsøpling og spøkelsesfiske. Også trålwire har det vært betydelig fangst av. Deler av dette vil bli losset omtrent halvveis i toktet sammen med en god del teiner som også er plasskrevende, sier seniorrådgiver i Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Gjermund Langedal.

Toktet fortsetter

Toktfartøyet Vikingbank fortsetter nå videre mot garn- og blåkveitefeltene, men det er allerede store mengder garn om bord. Noe av dette skal leveres tilbake til eierne og noe skal til gjenvinning gjennom Nofir AS når toktet avsluttes i Ålesund.

– Fiskere som har ikke har meldt tap av garn fra blåkveitesesongen har fremdeles muligheten til få tilbake mistede garn, sier Langedal.

Mer detaljert informasjon om hvor de store mengdene med snurrevadtau er hentet opp fra havet vil bli delt på Fiskeridirektoratets internettside og gjort tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartverktøy kort tid etter toktslutt.