KRITISK: Leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag reagerer sterkt på at en hel yrkesgruppe henges ut som forbrytere. Nå tar han til orde for at alle sjarkfiskere skal henge piratflagget i masta i tiden fremover. – Ikke fordi vi er pirater, men fordi Fiskeridirektoratet fremstiller oss som det, raser han i denne kronikken.

Kystfiskarlagets leder om kontrollregimet som er innført: – Mot dårer kjemper selv gudene forgjeves!

– Mot dårer kjemper selv gudene forgjeves heter det i et urgammelt uttrykk, skriver Kystfiskarlagets Tom Vegar Kiil i dette hjertesukket av en kronikk.

– Mot dårer kjemper selv gudene forgjeves heter det i et urgammelt uttrykk.

Det siste året har for min del vært hektisk. Som fisker er jeg vant til at ting ikke alltid går på skinner. Vi møter så mangt, hele spekteret fra overforsiktige kvotereguleringer som gjør det umulig for de minste å kunne fiske sine gruppekvoter, til uvær og havari.

Vi opplever bestander som vokser, og plutselig faller. Vi opplever markeder som faller i grus, og andre som bygges opp. Vi har gjennom en pandemi bidratt med viktig mat til verden. For snart ett år siden opplevde vi at det største landet i Europa angrep det nest største i en blodig angrepskrig. Og på toppen av det hele så møter vi i den minste flåten beskyldninger fra myndighetene om at det er VI som står for ALL kriminalitet i norsk fiskerinæring!

Den viktigste kampen eg har sloss siden jeg ble leder i Norges Kystfiskarlag, den pågår fremdeles. Kampen mot rapporteringskrav og forenkling av sporingskrav har vært preget av bølgetopper når stortinget har gjort vedtak, og bølgedaler når pengetørste lobbyister prøver å skaffe seg monopol. Denne kampen framstår for meg som å ligge i kategorien jeg startet med. Men jeg akter ikke å sloss forgjeves. Denne kampen skal vi vinne - dårene skal tape. Dette er faktisk en eksistensiell kamp for oss i de minste flåteleddene. Vi har nå fått et pusterom for de under 11meter, men det dekker ikke over fortvilelsen for mange av de, spesielt alenefiskere, som nå allerede rammes med fartøy mellom 11m og 15m.

Dette er faktisk en eksistensiell kamp for oss i de minste flåteleddene

Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag

Det største problemet er frykten for represalier og straff ved avglemte meldinger og tippefeil på fangstens vekt, og det er hovedgrunnlaget for kampen imot.Det er også politisk vedtatt endel forenklinger for flere måneder siden. Flere forenklinger ble presentert av ministeren på vårt landsmøte. Ingen av disse er implementert. Kanskje noen er misfornøyd med vedtak? Eg har tatt et standpunkt. Eg ska gjøre som han Bent Gabrielsen trua med. Eg garantere at eg ikke går i fiske i år me eget fartøy før Jolly Roger heng i masta. Og der ska den bli til dårene har tapt. Eg vil oppfordre SPESIELT flåten under 13m sør for Finnmark om å gjøre det samme og seile med piratflagg. Koffer? Myndighetene skal ha kontroll med ressursuttaket som de sier (i klartekst - få bukt med fiskejuks) gjennom å innføre fangstdagbok på hele flåten.

Tidligere har dette vært innført for flåten over 13meter, og alle i Finnmark som har krabbekvote. Når man da mener at dette er løsninga, så sier man samtidig at det flåteleddet som utøver all fiskerikriminalitet i dette landet er de som ikke har fangstdagbok. Altså flåten under 13m sør for Finnmark. Det er en grov beskyldning, og et helt utenkelig scenario. Vi vet hvor jukset foregår, vi vet at vi har noen råtne epler i næringa, og det er ikke avgjørende om det er fartøy med eller uten fangstdagbok, de råtne eplene finnes i alle ledd.Svært få har mulighet til å jukse på havet. Skal det jukset på kaia må fiskekjøperen være med på det. Sett inn ressursan DER. Bruk risikovurderinge og få på plass løsninger som fungerer, slutt å drive med klovneri!Vi har ingen vekt ombord, vi har is ilag med fisken i containeran for å holde på kvaliteten, vi har ikke mulighet for å komme oss ned i lasterommet for å se hvor mye fisk der er. Da sier det seg selv at det blir som å tippe lotto. Vi vet hvilken art vi har ombord men ikke nøyaktig hvor mye. Jo mindre båten er, jo vanskeligere er det å ha oversikt.

Skal det jukset på kaia må fiskekjøperen være med på det

Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag

Uansett kordan vi synes ting skal være, kvoteregnskapet gjøres opp basert på vekta på fiskemottaket, ikke basert på ka fiskeren tipper. Heldigvis vil jeg si, det er ikke tvil om hvilket alternativ som har størst grad av realisme..For de som ikke forstår, hva er problemet med å tippe hva man har i fangst? Problemet er at Fiskeridirektoratet er gitt makt til å straffe oss for å tippe feil. Vi blir bøtelagt, UTEN MULIGHET FOR Å FÅ SAKEN PRØVD FOR EN DOMSTOL! Vi får ikke klage på et vedtak til noen annen instans - fiskeridirektoratet er gitt all makt både til vedtak og klagebehandling!Denne makta har de skaffet seg litt og litt gjennom flere år. Ingen politiker ved sine fulle fem ville gitt en etat så mye makt på en gang!!!Der vi i samfunnet forøvrig har en tredeling, og et absolutt og habilitetsmessig skille mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt, besitter Fiskeridirektoratet gjennom fullmakter ALLE DISSE TRE POSISJONENE når det kommer til den minste flåten.Det er derfor ikke rart at mange kvier seg for å si åpent hva de mener, eller ikke tør ta kampen alene.

Treffer du på e maktsyk j**** så er du så til de grader spilt utover sidelinja. Enkelte av disse er ikke engang så nøye med å ha hjemmel for sine "pålegg". Greit - jeg provoserer når jeg opplever dette, fordi jeg kjenner regelverket, men å bli møtt med at "du ska drite i ka som står i forskriften, fordi det er jeg som bestemmer" og "hvis du ikke gjør som jeg sier, så skal jeg holde helvete med deg til du slutter som fisker!", det provoserer meg til blods! Og begge disse utsagnene har jeg fått rettet mot meg selv personlig. Andre fiskere har også fått trusler, jeg har hørt mange eksempler.Det er klart at en fisker som vet hvilken makt disse folkene sitter med blir skjelven i buksa. Han eller hun svelger en kamel og går videre. Det er ikke min vei å gjøre det, jeg har påtatt meg vervet å gå i front og det lover jeg å fortsette med...

Treffer du på e maktsyk j**** så er du så til de grader spilt utover sidelinja

Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag

Kontrollørene vi møter på kaia og andre kontrollinstanser og etater - INGEN tror fangstdagbok er løsninga, de ser, som oss fiskere, at konseptet gjennom de siste 40 år har spilt fallitt. Det vi trenger er kontroll på kai og det er vi enig om. Men ingen tør å bli sitert på sin mening. Kanskje er det flere enn fiskerne som frykter enkelte krefter i Fiskeridirektoratet?Jeg mener Fiskeridirektoratet (ikke alle som jobber der, mange forstår vår frustrasjon og er enig) fremstår på samme måte som mattilsynet gjorde for noen år siden. Mattilsynet ble deretter pålagt en eksternrevisjon, og endte opp som en menneskelig etat. Jeg er sikker på at det samme er nødvendig i Fiskeridirektoratet.Vi fiskere har faktisk samme målet som myndighetene - å bli kvitt det som måtte være av kriminalitet i næringa. Vi trenger ikke late som det ikke er der, for det vet vi alle som en. Det hjelper lite å straffe 50 uskyldige for å ha tippet feil vekt på fangsten (ja det er faktisk akkurat så galt), uten å få tatt en eneste kriminell. Man evner dessverre ikke å avsløre de kriminelle, med ett hederlig unntak - Kongekrabbesaken! '

Da hjelper det ikke næringa å straffe ærlige folk for å "vise" hvor mye kriminalitet det er..Vi er som fiskere og organisasjoner i en skyttergravskrig mot feilslutninger i direktoratet. Nå trenger vi at de som SKAL HA myndigheten (Storting, Departement og minister) bruker den til å si stopp. Det første steget må være å vingeklippe muligheten for å straffe fiskeren for småfeil. "Ingen skal straffes første året" sies det, men steike eg grue meg te år 2. La derfor politi ta seg av etterforsking og forelegg, og domstolene ta seg av domfellelse, da vet vi at alle hensyn blir ivaretatt!Prøv å lytte, prøv å forstå er min eneste bønn for 2023! Noter deg det Bjørnar Skjæran! Så, frem til fiskerens rettsvern er gjenopprettet, fornuften har seiret og sjarkfiskerne under 13m er renvasket for de uriktige anklagene-SEILER JEG MED PIRATFLAGG, IKKE FORDI JEG ER PIRAT, MEN FOR Å VISE HVORDAN MYNDIGHETENE OMTALER OG FRAMSTILLER MEG OG MINE KOLLEGER!

Se til slutt for dere et bilde - en armada av sjarker med piratflagg som blokkerer havner for utenlandske cruiseskip. Det vil være en måte å løfte temaet internasjonalt og vise hvordan vi blir behandlet og omtalt. Vi er innstilt på å prøve videre forhandlinger på politisk nivå, men vær ikke i tvil - VI SKAL HA VÅRT RETTSVERN TILBAKE. Får vi ikke det så får det briste eller bære. Da samles vi, og lar Jolly Roger i masta vise vei ! God jul og godt nyttår! Han Stig Meyer sei det så godt i sitt innlegg, eg sitere han til slutt! "Siden æ ikke e hjemme å kan heise d hær flagget ombord i dag, så har æ lagt d til som forsidebilde på fb profilen min.

Får vi ikke det så får det briste eller bære. Da samles vi, og lar Jolly Roger i masta vise vei

Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag

D e ikke fordi æ føle mæ som en pirat men fordi vi e definert som d i Fiskeridirektoratet.Kor mye uærlighet d e i å gå sæ vill i en stadig mere kompleks paragrafjungel pålagt oss av d samme fiskeridirektorat kan saktens diskuteres. Uansett så brukes d for alt d e verdt av direktoratet sannsynligvis for å beholde sin relevans i kampen om bevilgninger. Konsekvensene av d hær e stigmatisering av en hel yrkesgruppe, fiskeran. D hær e familiefolk, næringsutøvera, arbeidsgivera skattebetalera. De folk som e med på å opprettholde velferdstilbud på sine hjemplassa dæm bidrar i stor grad til både sysselsetting og bosetting i mange kystsamfunn langs Norges kyst.

D e de hær individan enkeltvis og sammen i generasjoner som har bidratt til å gjøre norge til en stor fiskerinasjon men som av nån fremstilles som samvittighetsløse forbrytera.

Så min nyttårshilsen til Fiskeridirektoratet må bli: En løgn blir aldri en sannhet uansett kor ofte den blir repetert.

Ellers godt nyttår i hver fiskarheim på kysten.