Tobis

90 prosent nedgang i fangstene i år: Dette blir årets tobiskvote

Dårligere rekruttering enn forventet gjør at forskerne velger å fastholde det foreløpige rådet sitt som endelig råd for 2023.

Som tidligere omtalt i Kystmagasinet, ligger årets tobisfangster langt under det som var situasjonen i fjor. I Norges Sildesalgslags ukesoversikt for forrige uke, var det kun meldt inn vel 5 000 tonn tobis, mot over 50 000 tonn i samme periode i fjor. Det er en nedgang på rundt 90 prosent.

Forventer at fisket tar seg opp

Mange båter er nå ute på feltet på jakt etter tobisen, og dette vil ventelig få innvirkning på landet kvantum fremover.

– Vi forventer at tobisfisket vil ta seg opp denne uka, opplyste Sildesalgslaget.

Havforskningsinstituttet skriver selv at årets tobistokt i Nordsjøen er overstått.

– Funna gjer at forskarane rår til å halde på det førebelse kvoterådet på 60 000 tonn.

Dårligere rekruttering enn ventet

På toktet fant forskerne nemlig svært lite ett år gammel tobis. I tillegg var det kritisk lite fisk på Engelsk Klondyke og på tobisfeltene nordafor.

– Rekrutteringa har vore dårlegare enn venta basert på skrapetoktet i vinter, seier forskar og toktleiar Espen Johnsen.

– Sør i norsk sone står tobisen spreidd og det er mykje predasjon, altså rovfiskar som kvitting og hyse som forsyner seg, seier Johnsen.

– Predasjon treng ikkje vere dårleg – det kan tyde på at tobisen utfyller funksjonen sin i økosystemet, forklarer han.

Mer liv i sjøen enn før

Han meiner det er markert meir liv i sjøen på tobisfelta no enn før. Bifangsten er rett nok eit problem for tobisfiskarane, som slit med å fange tobis i år.

På toktet måler forskarane også vekta til fiskane. Eittåringane var normalvektige, mens dei eldre fiskane var ein del under gjennomsnittet.

– Dette kan tyde på at det har vore grei mattilgang den siste tida, men kanskje litt for lite over ein lengre periode, seier Johnsen.