PRØVEFISKE: Det vil bli prøvefiske etter reker i Porsangerfjorden også i 2024. Påmeldingen skjer til Fiskeridirektoratet.

Prøvefiske etter reker i Porsangerfjorden

Nå kan fiskere, som oppfyller vilkårene for å drive fangst med reketrål på kysten nord for 62 grader Nord, melde seg på prøvefisket etter reker i Porsangerfjorden.

Publisert

Prøvefisket etter reker i Porsangerfjorden fortsetter ut 2024, og skal gjennomføres innenfor en totalkvote på 50 tonn reker.

Påmelding til prøvefisket

Fiskere som melder seg på plikter å sette seg inn i og følge de vilkår som settes for tillatelsen og gjennomføring av prøvefisket, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I tillegg til å sende inn påmelding til prøvefisket skal fiskere som deltar i prøvefisket fylle ut skjema for registrering av trålhal.

Påmeldingskjema for prøvefiske i Porsangerfjorden 2024.

Gjennomført undersøkelser

Siden 1970-tallet har rekefisket på Tana- og Porsangerfjorden vært stengt, og har siden da har det tekniske regelverket for reketrål vært gjennom store endringer, særlig påbudet om bruk av sorteringsrist i trålen.

I 2018 og 2019 gjennomførte Havforskningsinstituttet undersøkelser med bunntrål og reketeiner i Porsangerfjorden, Tanafjorden og Kvænangen, for å kartlegge forekomst og mengde av fisk og skalldyr.

På bakgrunn av disse undersøkelsene ble det besluttet å åpne for et prøvefiske med reketrål på nærmere vilkår i ytre del av Porsangerfjorden i 2021 – med en totalkvote for området på 40 tonn reker.

Vil vurdere kommersielt rekefiske

Prøvefisket ble videreført også i 2022 og 2023, og antall fartøy som deltok i ordningen varierte mellom fire og åtte stykker.

Fiskeridirektoratet har, i samråd med Havforskningsinstituttet, valgt å fortsette prøvefisket ut 2024. Etter dette blir det vurdert om ytre del av Porsangerfjorden skal åpnes for kommersielt rekefiske.