STRENGT: Fiskeridirektoratet bebuder flere kontroller av det pågående leppefisket denne uka. Fokusområder blir Møre og Trøndelag.

Intensiverer kontrollene av leppefisket denne uka

Sesongen for fiske etter leppefisk er nå godt i gang, og det er mange aktører som er ute og fisker. Fiskeridirektoratet vil denne uka intensivere kontrollaktiviteten i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Det melder direktoratet i en pressemelding.

Skal også veilede

Direktoratet vil også legge vekt på god veiledning av fiskerne.

– Kontrollene vil legge vekt på riktig utøvelse av fisket, der blant annet minstemål, riktig føring av slutt-/landingssedler, posisjonsrapportering og riktig bruk av mellomlagringsmerd vil få fokus, forteller seksjonssjef Karl Anton Lorgen ved Fiskeridirektoratet region Midt.

– Veiledning til fiskerne vil også være en viktig del av kontrolloffensiven, understreker Lorgen.

Rapporteringsplikt

– Vanlige lovbrudd tidligere år har vært at fartøy som bruker mellomlagringsmerd ikke rapporterer antall merder og deres posisjon til Kystvakten. Noen fartøy har også benyttet seg av samme mellomlagringsmerd, noe som fører til at fangsten ikke blir holdt adskilt til veiingen er avsluttet og seddelen skrevet.

-– Et annet brudd på fiskernes rapporteringsplikt er at posisjonsrapporteringssystemet ikke er skrudd på. Under utøvelse av leppefisket skal AIS være aktivt til enhver tid, det vil si fra fartøyet starter fisket til sluttdatoen for leppefisksesongen, understreker Aasarmoen.

Overføring av fangst er ikke tillatt

Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy.

– Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

Ungdoms- og fritidsfiske

Ungdoms- og fritidsfiskere er fiskere som ofte har lite erfaring og derfor ikke er like godt kjent med regelverket.

– Når en ungdom er påmeldt må hun/han utøve fisket selv. Det er ikke tillatt at andre utøver ungdomsfiske på vegne av noen andre.

Det er viktig at ungdoms- og fritidsfiskere setter seg godt inn i regelverket i dette fiskeriet.

Merkings- og røktingsplikt

Fiskere som fisker leppefisk, må være oppmerksom på at teinene skal merkes og røktes daglig, avslutter direktoratet i meldingen.