Endelig makrellkvote er nå fastsatt.

Endelig makrellkvote for 2024 fastsatt

Fiskeridirektøren har nå fastsatt endelige kvoter i fisket etter makrell for 2024. Endringene gjelder fra 1. juli.

Publisert

Norges Fiskarlag:

I en melding fra Fiskeridirektoratet henvises det til at den endelige norske kvoten i fisket etter makrell for 2024 følger av avtalene om forvaltning av makrell mellom Norge, Storbritannia og Færøyene av den 17. juni 2024. 

Det er også avstemt mot kvotebytter og saldering mot kvoteregnskapet for 2023. Overføringer av ufisket kvote fra 2023 tar hensyn til at kvantum ut over kvotefleksibilitetsbegrensningen på 10% ikke kan overføres til 2024, påpekes det i meldingen.

Reguleringen av fisket etter makrell i 2024 har vært på høring.vBasert på mottatte innspill har Fiskeridirektoratet besluttet å fastsette følgende kvoteenheter for 2024:

Kystfartøygruppen:

· Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 23,279 tonn. For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fastsettes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 46,558 tonn.

· Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 13,86 tonn.

Trålfartøy:

· Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 0,76 tonn.

· Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 0,43 tonn.

Små ringnotfartøy (SUK):

· Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 3,86 tonn.

· Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 1,93 tonn.

Fartøy med ringnottillatelse:

· Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 3,86 tonn.

 · Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 2,07 tonn.

Reguleringsforskriften kommer trolig i løpet av tirsdag 2. juli og vi legger inn lenke til den her når den er publisert.