Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth møtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i maritim næring.

Fiskeri- og havministeren vil samarbeide tettere med maritim næring om likestilling

Mandag møtte fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i maritim næring for å starte arbeidet med en samarbeidserklæring for økt likestilling.

Publisert

- Maritim næring er fortsatt mannsdominert, særlig til sjøs, og det er utfordringer knyttet til arbeidsvilkår, holdninger og trakassering. Når næringen skal tiltrekke seg arbeidskraft, og opprettholde sitt konkurransefortrinn i møte med endringer i markedet og samfunnet, så kan de ikke bare rekruttere fra halvparten av samfunnet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

I fjor lanserte regjeringen en likestillingsstrategi for maritim næring. Den følger regjeringen opp med en samarbeidserklæring med maritim næring.

- Dersom vi skal få flere kvinner og mer likestilling i maritim næring må alle dra i samme retning. Første skritt er å få på plass et samarbeid om hvordan vi skal jobbe for økt likestilling i næringen, men vi må også dokumentere utviklingen over tid slik at man kan justere kursen dersom endringer lar vente på seg, sier fiskeri- og havminister Myrseth

Samarbeidserklæringen skal ta for seg fire innsatsområder: rekruttering og rollemodeller, et arbeidsmiljø for alle, et arbeidsmiljø fritt for trakassering og en tilpasset arbeidsplass.

- Samarbeidserklæringen forplikter alle partene og kan bli et viktig felles arbeidsverktøy. Likestilling er høyt på agendaen til organisasjonene, og vi hadde et konstruktivt første møte, sier fiskeri- og havministeren.

Likestilling i maritim næring er også et dagsaktuelt tema internasjonalt, særlig i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO).

- Jeg vil også løfte likestilling og mangfold i all dialog med våre internasjonale partnere. Maritim næring er internasjonal, og likestilling i næringa er like viktig utenfor våre landegrenser, sier fiskeri- og havminister Myrseth.