Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (AP).

Lanserte nytt verktøy mot fiskerikriminalitet

Under Blue Justice Initiative ble det lansert et nytt verktøy i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

Publisert

Fiskerikriminalitet er nært knyttet til ulike former for kriminalitet, som for eksempel ulovlig fiske, menneskehandel, toll- og skattebedrageri og annen form for økonomisk kriminalitet.

Lanserte nytt verktøy

Under Blue Justice Initiative, som sist uke markerte sitt fem årsjubileum, ble det lansert et nytt verktøy i arbeidet mot fiskerikriminalitet. Verktøyet viser satellittinformasjon (AIS-signaler) fra fartøy over hele verden, og skal brukes i kampen mot fiskerikriminalitet.

Global Investigative Ship Tracking User Portal (GLISTRUP) skal gjøre det mulig å benytte informasjon som samles inn av fem norske statlige satellitter. Systemet tilbyr sanntidsdata, fire år med historisk data og et avansert analyseverktøy.

- Blue Justice Initiative er en viktig del av Norges satsing mot fiskerikriminalitet. Dette nye verktøyet vil gi fiskerianalytikere i utviklingsland et kraftig redskap i kampen mot fiskerikriminalitet, sa fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Tverretatlig samarbeid

Det er etablert et tverretatlig samarbeid for å bistå utviklingsland i kampen mot denne alvorlige trusselen, med støtte fra Utenriksdepartementet og i samarbeid med FNs program for global utvikling (UNDP).

- Fiskerikriminalitet er nært knyttet til forskjellige former for kriminalitet, som for eksempel ulovlig fiske, menneskehandel, toll- og skattebedrageri og annen for for økonomisk kriminalitet. Vi, som myndigheter må bli bedre på samarbeid på tvers av landegrenser og fagområder, og dette verktøyet vil hjelpe oss med det, sier fiskeri- og havministeren.