Årsregnskap

RINGNOT: MS «Birkeland» leverte et solid årsresultat i 2021.

Solid årsresultat for MS «Birkeland»

Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS endte på et solid årsresultat på 31,3 millioner kr.

Fiskebåtrederiet er datterselskap av Br. Birkeland AS, og eier og driver fiskefartøyet MS «Birkeland». Fartøyet er en ringnotsnurper og tråler på 68,8 meter, med basiskvote på 681 tonn, samt kvote på 1425 tonn kolmule. Selskapet har tilhold på Storebø, Austevoll kommune.

Solid årsresultat

Rederiet hadde fangstinntekter på 101,8 millioner kr i 2021. Det er 7,4 millioner bedre enn foregående år. Årsresultatet endte på solide 31,3 millioner kr, som er 6,2 millioner bedre enn 2021.

Årsresultatet overføres i sin helhet til egenkapital ved årsslutt. Bokført egenkapital i 2021 var på 105,2 millioner kr, som gir en egenkapitalprosent på 44,4 %.

God inntjening

Driftskostnadene for fartøyet har ligget på det samme nivå de siste to årene. Med 59,8 millioner i fjor og 59,5 millioner i 2020. Av driftskostnadene utgjorde avskrivning 11,0 millioner kr.

-Selskapets inntjening, og selskapets finansielle stilling er god, skriver selskapet i sin årsberetning.

Videre heter det i beretningen at den finansielle risikoen i selskapet er i hovedsak knyttet opp mot markedspriser og den generelle konkurransesituasjonen for pelagiske produkter.

Manglende sonetilgang

Rederiet opplevde i 2021 et mindre effektivt fiske enn i 2020, noe som skyldes Brexit og manglende sonetilgang i britisk farvann. Spesielt makrellfisket har blitt gjennomført over en lengre periode enn tidligere år, heter det i beretningen. Dette har ført til høyere bunkersforbruk og høyere utslipp av CO2.

MS «Birkeland» ble i fjor tildelt loddekvote i islandsk sone, som også hatt innvirkning på det totale bunkersforbruket i 2021, sammenlignet med 2020.