INVESTERTE: MS Paul Senior skiftet eiere og eies nå av Frøya Kystfiske AS.

Skiftet ut 60 år gammel fiskebåt med 20 år yngre modell

Frøya Kystfiske AS har skiftet ut den 60 år gammel fiskebåten MS «Tormo» til fordel for en 20 år yngre modell.

Frøya Kystfiske AS, fra Dyrvik i Trøndelag, erstatter «Tormo» med MS «Paul Senior», og har søkt og fått innvilget ervervstillatelse for fartøyet.

Rederiet fikk i fjor høst innvilget generell utskiftingstillatelse for deltakeradganger som har tilhørt MS «Tormo». Tillatelsen gjaldt kystrekefiske med trål og avgrenset nordsjøtrål etter sei i Nordsjøen og Skagerrak, sør for 62˚N.

Solgt for 1 mill

MS «Tormo» ble solgt til Aamodt Fiskeri AS fra Søgne, like sør for Kristiansand. Rederiet betalte 1,0 millioner kroner for den 60 år gamle fiskebåten. Fartøyet skal benyttes til rekefiske i Nordsjøen og Skagerrak, sør for 62˚N.

Dette er en trebåt, med lengde på 14,6 meter, bygget i 1963. Båten har en lastekapasitet på 30 m3. Rederiet eies av C. Aamodt AS (60 prosent), Tom Arne Aamodt og Yngvar Aamodt (hver på 20 prosent).

Skiftet eiere

Nyervervelsen MS «Paul Senior» er en 27,4 meter stor stålbåt, bygget i 1982 ved Solstrand Slip og Båtbyggeri AS. Båten var tidligere eid av Brødrene Aandahl på Averøy, men ble i år videresolgt til Orfjord AS. Nå har båten igjen skiftet eier – og har havnet på Frøya i Trøndelag.

Eierskap

Frøya Kystfiske AS eies av Espen H.W. Nilsen (81,97 prosent), Kjell Nilsen (7,92 prosent) og Betina 1 AS (10,11 prosent). Sistnevnte selskap eies av Tuva Ervik (50 prosent), Bjorgvin Einar Ervik (49,95 prosent) og Ingrid Ervik (0,05 prosent).

Rederiet fisket i fjor for 14,5 millioner kroner, og endte opp med et overskudd på 343 000 kroner.