Årsregnskap:

HAVFRONT: Gründer og daglig leder Marius Strømmen og salgskonsulent Mariell Simonsen på Lofotfishing tidligere i år.

Havfront med solid overskudd i 2021

Teknologibedriften Havfront AS med 32 prosent omsetningsvekst.

Publisert Sist oppdatert

Teknologibedriften Havfront AS har siden de ble etablert for nesten 10 år siden levert omlag 50 stykker av sløyemaskinen Loppa, som er beregnet for kystfiskefartøy og trålere.

De siste årene har bedriften også utviklet sløyemaskin for landindustrien, med modellen Folla.

Snudde minus til pluss

Selskapet omsatte i 2021 for 10,7 millioner kroner, som er opp med 32 prosent fra 2020. Det ga et årsresultat på 1,6 millioner kroner. Selskapet snudde med det underskuddet i 2020, som var på 0,7 millioner kroner, til et solid overskudd i fjor.

Overskuddet i fjor gikk til å dekke tap på 0,7 millioner fra 2020, samt at resterende 0,9 millioner ble avsatt til egenkapital. Egenkapitalen i selskapet utgjorde ved årsslutt 3,5 millioner kroner.

Salgskontor i Tromsø

Bak selskapet står gründer og eier Marius Strømmen, som eier 47,5 prosent. På eiersiden er også Oddbjørn Gudmundsen (47,5 prosent) og Håvard Mo (5 prosent). Selskapet har hovedkontor i Rugsund, Bremanger kommune. De siste to årene har de også hatt salgskontor i Tromsø.