De to selskapene eier blant annet iskefartøyet M/S Birkeland

Selger to fiskebåtrederier for 1,96 milliarder

Br Birkeland AS, et tilknyttet selskap av Austevoll Seafood ASA (AUSS), har inngått avtaler om salg av 100 % av aksjene i de to heleide datterselskapene Br Birkeland Fiskebåtrederi AS og Talbor AS.

Publisert Sist oppdatert

Austevoll Seafood ASA (AUSS) eier 42,9% av aksjene i Br Birkeland AS.

Br Birkeland AS har i dag, 18. april 2024, inngått avtale om salg av 100 % av aksjene i henholdsvis Br Birkeland Fiskebåtrederi AS og Talbor AS. De to selskapene eier fiskefartøyene M/S Birkeland og M/S Talbor med tilhørende ringnot- og kolmuletrål-konsesjoner. Forutsatt gjennomføring av aksjesalgene vil dette gi en kontanteffekt til Br Birkeland AS i størrelsesorden  1.96 milliarder kroner.

Endelig gjennomføring er betinget av oppfyllelse av ordinære betingelser fordenne type transaksjoner, herunder godkjenning fra relevante myndigheter.

Om Austevoll Seafood ASA:

Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et globalt sjømatselskap med hovedkontor på Storebø på vestkysten av Norge. AUSS er, gjennom sine porteføljeselskaper, eier av globalt ledende selskaper innen havbruk, fiskeri, foredling, salg og distribusjon. Konsernets omsetning i 2023 ble på MNOK 33 774, og konsernet hadde ca. 8.500 ansatte ved utgangen av 2023.