Det er stor uenighet om hvordan frigjort tredjelandskvote skal fordeles.

Fiskebåt fortsetter krangelen med Nord Fiskarlag

Nord Fiskarlag er ødeleggende for samholdet i Norges Fiskarlag. Det mener Fiskebåt.

Publisert

- Dessverre fortsetter Nord Fiskarlag med sin dobbeltkommunikasjon, og opptrer med det ukollegialt, uredelig og ødeleggende for samholdet i Norges Fiskarlag, heter det i et debattinnlegg fra styreleder Christian Halstensen og adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

Dermed fortsetter debatten mellom de to organisasjonene, en krangel som har medført at Fiskebåt har truet med å gå ut av Norges Fiskarlag.

Kyst eller hav?

Fremdeles er det kvotemeldingen som setter fyr på diskusjonen, også etter at regjeringen fant sammen med Høyre. Nå strides partene om punktet i meldingen som omfatter ubenyttede tredjelandskvoter. Nord Fiskarlag mener disse skal tilbakeføres til fellesskapet, mens Fiskebåt – og stortingsflertallet – mener havfiskeflåten skal prioriteres.

Tredjeland

«Havfiskeflåten skal prioriteres ved fordeling av frigjort tredjelandskvote, slik at omfordelingen vil bli noe mindre enn foreslått i Kvotemeldingen. Vi kan derfor ikke fullt ut si oss fornøyd med resultatet som innebærer en omfordeling i favør av kystfiskeflåten. At det ble en reduksjon i omfordelingen var derimot ikke overraskende», skriver Halstensen og Maråk.

Fellesskapet

Roger Hansen, leder i Nord Fiskarlag hevder i et debattinnlegg at kvotemeldingen ikke prioriterer kystgruppen, fordi det hovedsakelig er kystgruppen over 11 meter som må avstå kvoter. Nord Fiskarlag mener derfor ubenyttede tredjelandskvoter bør tilbakeføres til fellesskapet og vil ha avklart hvilke konsekvenser en prioritering av havfiskeflåten vil få for kystflåten. Nord Fiskarlag ber Norges Fiskarlag se nærmere på saken.