Det er observert store mengder hyse i havområdene fra Røst og nordover.

Enorme mengder hyse observert 

- Det er enorme mengder med hyse, og vi finner den på andre stedar enn tidlegare. Det sier skipper Pål Roaldsnes på trålaren Synes, til Fiskebåt.

Publisert

Hysekvoten til tråleren er nærmest fisket ferdig, og denne sesongen har vært preget av godt fiske og store hal fra Røst og nordover. Nå må resten spares som bifangst til senere, sier Roaldsnes til Fiskebåt. Skipperen er bekymret for at hysen skal blande seg med torsken, noe som betyr at de får et problem. Derfor trenger de litt å gå på i tilfelle av stor innblanding i torskefisket. 

I år er kvotene for både torsk og hyse redusert med 20 prosent fordi forskerene mener at bestandene er mindre enn tidlegare. Roaldsnes spør seg om forskerne letar på de rette stedene, for bildet stemmer ikke med det fiskerne observerer på fiskefeltene.

Skipper Egil Skarbøvik på trålaren Ramoen ligger nå og fisker torsk på Tromsøflaket. Hysa blei dei ferdige med på forrige tur. Også han sier at det har vært bra med hyse i år, men er litt meir forsiktig enn Roaldsnes i sine uttalelser. TIl Fiskebåt sier han at det har væt god tilgang på hyse, og tidligere enn normalt. Litt nøkternt slår han fast at man ikke ser noe tilbakegang i år, noe som kan tyde på at bestanden har flatet ut og at nedturen har stoppet.