Havfiskeflåten står for størstedelen av omsetningen i uke 25.

Havfiskeflåten dominerer omsetningen

Hele 77 % av forrige ukes totale omsetningsverdi ble generert fra villfanget sjømat som er fanget, fryst om bord og levert av havfiskeflåten, melder Råfisklaget.

Publisert

Leveranser fra kystfiskeflåten utgjorde 54 millioner kroner som er den laveste ukesverdien hittil i år. Til sammenligning ble det levert villfanget sjømat fra denne flåtegruppen for hele 524 millioner i uke 10 - som til nå er årets toppuke. Samtidig viser tallene at mesteparten av kystfisket nå foregår i Finnmark, som er vanlig for denne årstiden. Det skriver Norges Råfisklag i sin omsetningsrapport for uke 25.

Omsetningsdataene i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25. Råfisklagets omsetning i uke 25 er på 242 millioner kroner (foreløpig tall), som er opp fra 214 millioner kroner uken før. I tallet for uke 25 inngår 114 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde dermed 127 millioner kroner, fordelt med 54 millioner på fersk og 73 millioner på fryst.

Tilsvarende for uke 25 i fjor, var omsetningen 259 millioner kroner. Av dette var 26 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 232 millioner kroner var fordelt med 118 på fersk og 113 på fryst råstoff.