Skrei blir tatt på land under vinterfisket. Det var torsk til en verdi av mer enn 1,6 millioner kroner det handlet om i denne saken.

Unngår inndragning på vel 1,6 millioner

Rederiet som var involvert i denne saken fikk hjelp av Fiskarlaget sin advokat og unngikk en inndraging på vel 1,6 millioner kroner for overfiske av torskekvoten.

Publisert

Rederiet uttaler til Fiskarlaget at de er fornøyd med resultatet i denne saken, etter at de tidlig i år fikk forhåndsvarsel om administrativ inndragning av fangstverdi på drøyt 1,6 millioner kroner. Grunnlaget for dette var, ifølge Norges Råfisklag, at rederiets fartøy i 2023 fisket drøyt 60 tonn torsk ut over sin fartøykvote.

Etter bistand fra advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag er det nå avklart at fartøyet ikke har fisket noe utover tillatt kvote i 2023, og at det dermed ikke har vært noe overtredelse av regelverket.

Rederiet sier i en kommentar til Norges Fiskarlag at de godt fornøyd med bistanden de har fått, og utfallet av saken. De opplever det også som positivt at Norges Råfisklag har evne til å snu når regelverket er slik det er. Rederiet streker til slutt under viktigheten av å være medlem av Fiskarlaget, og at de blant annet verdsetter den spesialkompetansen organisasjonen har.