Sjømatrådet ber Helsedirektoratet om å sikre at kostrådene ikke impliserer at inntaket av fisk og sjømat skal begrenses til villfanget sjømat fra et bærekraftperspektiv, men også er tydelige på hele artsmangfoldet og produktbredden som er å finne på det norske matfatet, eksempelvis laks og ørret fra havbruk, blir med.

Sjømatrådet stiller seg bak kostholdsråd om fiskeinntak

Norges sjømatråd har nylig levert innspill om de foreslåtte nasjonale kostrådene, som Helsedirektoratet kan ta med i betraktningen når arbeidet fortsetter.

Publisert Sist oppdatert

Sjømatrådet stiller seg bak hovedbudskapet om at helsefordelene ved å øke inntaket av fisk og spise to-tre måltider i uken, oppveier risikoen for eventuell negative helseeffekter av å få i seg miljøgifter fra fisk, noe som gjelder alle aldersgrupper. De skriver i sitt innspill at, i en tid hvor sjømatkonsumet fortsetter å falle, er det vesentlig at et systematisk kunnskapsarbeid ligger i bunn.

- Vi har jobbet innenfor vårt mandat og bestillingen fra Helsedirektoratet, som er å belyse kommunikasjonen rundt kostrådene. I høringssvaret har vi lagt også lagt vekt på viktigheten av å favne om hele tilbudet av sjømat som finnes for nordmenn, sier kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, Martin Skaug. Han viser til følgende utdrag fra Sjømatrådets innspill:

-Derfor ber vi Helsedirektoratet om å sikre at kostrådene ikke impliserer at inntaket av fisk og sjømat skal begrenses til villfanget sjømat fra et bærekraftperspektiv, men også er tydelige på hele artsmangfoldet og produktbredden som er å finne på det norske matfatet, eksempelvis laks og ørret fra havbruk, blir med – ettersom fisk og sjømat som kategori scorer såpass godt på bærekraftparametre.

- I tillegg har vi gitt innspill på hvordan en tydelig og stringent kommunikasjon blir viktig når kostrådene skal formidles til den norske befolkningen. Vi har god erfaring med å kommunisere til flere av de relevante målgruppene, og har opparbeidet oss stor kunnskap om formidling av sjømatglede, som vi håper vil kunne komme til glede for arbeidet videre, avslutter Skaug.