KOMMER I ÅR OGSÅ: Torskefisket tar seg opp i nord, og de første meldingene om stor, fin skrei har alt løpt inn til Råfisklaget. Det er spesielt i Finnmark at fisket er godt.

Torskefisket tar seg opp i nord

Torskefisket tar seg opp langs kysten i nord, og spesielt i Finnmark er fisket godt.

Det ble omsatt 1 900 tonn torsk til en verdi av 59 millioner kroner sist uke, opp fra 1 700 tonn og 52 millioner kroner fra uka før.

Mest på garn

Størsteparten av torsken ble tatt på garn, det vil si 1190 tonn, mens line/autoline, trål og snurrevad stod for mellom 230 og 290 tonn hver. Det har vært et bra garnfiske etter torsk i Vest-Finnmark nå på starten av året, der det er levert 680 tonn torsk.

Fisket foregår på Breivikfjorden og Loppa

Råfisklaget melder om mange båter og bruk på Breivikfjorden og Loppa sist uke. I Troms var det levert 340 tonn torsk, hvor aktiviteten var mer spredt, mens det var levert 90 tonn i Vesterålen. Omsetningen av ferskt råstoff var på 148 millioner kroner i uke to, der torsk, sei og kongekrabbe utgjorde den største verdien.