STØTTE: Den kommunale fiskerihavna i Nordvågen i Nordkapp kommune er et av prosjektene som tidligere har fått tilskudd.

Finnmark vinneren i fiskerihavn-lotto

Regjeringen gir 38 millioner til kommunale fiskerihavner – og Finnmark får mest.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen gir nå totalt 38,7 millioner kroner i tilskudd til åtte nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. 

Finnmark vinneren

Av disse åtte ligger fem i Finnmark; Gamvik, Lebesby, Hammerfest, Måsøy og Alta., og de stikker av med rundt 25 av de 38 millionene.

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og kan bidra til å flytte mer gods fra vei til sjø. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for regional utvikling og økonomisk vekst, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Bedre infrastruktur

Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for prosjektet. 

– Det er et viktig virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. 

Kystverket forvalter tilskuddsordningen. I september 2023 lyste Kystverket ut ny runde med tilskudd for å støtte prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner. Kystverket mottok totalt 17 søknader innen søknadsfristen 1. november.