EKSPORTFALL: Eksporten av kongekrabbe og snøkrabbe falt sterkt i juli måned, viser nye tall.

Krabbeeksporten faller som en stein

I følge tall offentliggjort av Norges Fiskarlag, viser juli en sterk tilbakegang i eksporten av både kongekrabbe og snøkrabbe.

Publisert Sist oppdatert

For levende kongekrabbe var eksportvolumet nesten halvert fra juli i fjor, og kun 99 tonn ble eksportert siste måned.

USA uendret for kongekrabben

Eksportvolumet til USA er uendret på 25 tonn, mens volumet til både Hong Kong SAR og Sør-Korea er mer enn halvert, til henholdsvis 25 og 18 tonn.

Det har vært mer krevende med eksport av levende kongekrabber til de asiatiske markedene generelt. Viktige årsaker til nedgangen er koronarestriksjoner, utfordrende logistikk- og transportforhold og økt konkurranse.

For fryst kongekrabbe ble det kun eksportert 14 tonn i juli, en nedgang på over 80 prosent eller 65 tonn, fra juli i fjor.

  • Norge eksporterte 114 tonn kongekrabbe til en verdi av 62 millioner kroner i juli.
  • Det er en nedgang i volum på 58 prosent.
  • Verdien falt med 55 millioner kroner, eller 47 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
  • USA, Hong Kong SAR og Sør-Korea var de største markedene for norsk kongekrabbe i juli.Landingene av snøkrabbe var langt høyere i årets første måneder, noe som medførte at de store volumene ble eksportert tidlig på året.
  • I juli var det Vietnam som skilte seg ut med en økning i eksportvolumet på 148 prosent eller 48 tonn, til totalt 80 tonn, mens eksportvolumet til USA falt fra over 100 tonn i fjor til nærmest ingenting i juli i år.

Snøkrabben kollapset i USA

Landingene av snøkrabbe var langt høyere i årets første måneder, noe som medførte at de store volumene ble eksportert tidlig på året.m

I juli var det Vietnam som skilte seg ut med en økning i eksportvolumet på 148 prosent eller 48 tonn, til totalt 80 tonn, mens eksportvolumet til USA falt fra over 100 tonn i fjor til nærmest ingenting i juli i år.

Rekelandingene i sterk vekst

Trenden med vekst i eksporten av reker fortsetter. Norske rekelandinger økte i juli, og vi ser også at over 1 100 tonn reker til industrien ble eksportert til Island i juli, mot ingenting i fjor.

REKER: Rekemarkedet kunne notere seg for en sterk økning i juli, som ventes kunne.

For fryste pillede reker ser vi fortsatt vekst til Storbritannia, med en økning på 21 prosent, eller 23 tonn, til totalt 131 tonn, mens volumet til Sverige falt med 43 prosent, eller 81 tonn, til totalt 107 tonn.

  • Det ble eksportert 2 300 tonn reker til en verdi av 109 millioner kroner i juli.
  • Det er en økning i volum på 228 prosent.
  • Verdien økte med 52 millioner kroner, eller 92 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
  • Island, Sverige og Kina var de største markedene for norske reker i juli.