Årsregnskap

HERØY: Egersund Herøy er lokalisert på Mjølstadneset.

Opplever økt aktivitet og vekst

FOSNAVÅG: Egersund Herøy med 28 prosent vekst på et år. Vurderer nå å utvide sine fasiliteter på Mjølstadneset.

I 2021 omsatte Egersund Herøy AS for 116,4 millioner NOK, som var en økning på nesten 28 prosent fra året før.

Forbedret overskuddet

Av selskapets omsetning var 2,2 prosent, som tilsvarte 2,5 millioner kroner, innad i samme konsern. Mens varekjøp innad i samme konsern utgjorde 11,8 millioner kroner, eller 15,9 prosent av Egersund Herøys totale varekjøp.

Med et driftsresultat på 11,54 millioner, endte årsresultatet til slutt på 9,2 millioner NOK. Det er en sterk forbedring fra 2020 da overskuddet kom på bare 337 948 kroner.

Styrket egenkapitalen

Av overskuddet ble 6,89 millioner NOK overført til egenkapital, som ved årsslutt utgjorde 48,4 millioner, samt at 2,34 millioner NOK ble overført til morkonsernet. Selskapets egenkapitalandel var ved utgangen av 2021 på 59,3 prosent.

Selskapet hadde samlet lønnskostnader på 23,2 millioner NOK og sysselsatte 28 årsverk i 2021. Ved årsslutt hadde selskapet et varelager til en verdi av 34,4 millioner NOK, der råvarer og halvfabrikater utgjorde størstedelen på 32,7 millioner.

Nyutviklede tråler og sekker

Egersund Herøy er lokalisert i Herøy kommune, og driver i hovedsak med produksjon, service og salg av fiskeredskaper, men selger også noe til maritim næring og olje- og gassindustrien.

Selskapet leverer stadig mer redskaper til fartøyer som tidligere drev bunntrålfiske, men som nå går mer over til deres nyutviklede semipelagiske og pelagiske tråler og sekker. Styret skriver i sin beretning at de tror dette er en trend som vil fortsette.

Vil utvide fasilitetene

Størsteparten av selskapets omsetning, 68 prosent, kommer fra salg av produserte fiskeredskaper innad i Norge. I 2021 utgjorde denne delen 79 millioner, mens reparasjon og vedlikehold utgjorde 17 millioner. Omsetningen av fiskeredskaper til utlandet var på 20 millioner NOK.

- Vi opplever økt aktivitet ved anlegget vårt, og vurderer derfor å gjøre en betydelig utvidelse av fasilitetene på Mjølstadneset, skriver de i sin beretning.

Selskapet eies i sin helhet av Egersund Group Fiskeri AS.