– Mitt spørsmål til deg, herr Eriksen, er følgende: Kan du regne?

DÅRLIG FORSTÅELSE: – Makan til dårlig forståelse for økonomi og vår samfunnsstruktur som den Edvin M. Eriksen legger for dagen, det er det heldigvis ikke ofte man ser, skriver Steinar Johansen (innfelt) i dette tilsvaret til Eriksens kronikk om grunnrenteskatten.

– Edvin M. Eriksen (SV) skriver at laks næringa må tåle å få litt mer i skatt. Litt mer, Edvin M. Eriksen?, skriver Steinar Johansen i dette tilsvaret til kronikken fra SVs Edvin M. Eriksen.

– Hva er mye for deg tro? Næringa får økt sin skatt fra 22% til 62%. Så skriver han videre at eiere (aksjonærer) ikke bidrar, men bare får penger. Hvor mange bedrifter hadde Harstad hatt uten private investorer? Hvor mye veier, skoler, sykehus, gamlehjem, sykehjem og barnehager hadde det vært uten private investorer som sørger for skatt inn til det offentlige?

Les Edvin M. Eriksens kronikk her:

Så til selve Grunnrenteskatten for laksenæringa som det her dreier seg om. Da Vedum la den frem skulle det kun gjelde de 5-6 største selskapene i Norge. Summen han fortalte folket var 3,7 milliarder pr år.

VG kom dagen etter ut og avslørte at dette var en ny bløff fra Vedum. Skatten ville ramme nesten alle selskap som driver med oppdrett og summen kom til å være langt over 10 milliarder pr år.

Det er mye mer enn samtlige lakseselskap betaler i utbytte hvert eneste år. På Senja finnes det et lite oppdrettsselskap som heter Wilsgård Fiskeoppdrett. Wilsgård sier til VG at han med de nye verdsettelsesreglene må ta ut 37 millioner kroner i utbytte for å betale 24 millioner kroner i formuesskatt. Selskapet har de siste årene hatt et overskudd på 40 millioner kroner.

Jeg tror kysten og samfunn hadde sett svært dårlig ut nå uten disse oppdrettsanleggene

Steinar Johansen, regnekyndig kommentator

Mitt spørsmål til deg herr Eriksen er følgende; Kan du regne? Vet du noe som andre folk som jobber med dette ikke vet ettersom du kommer med slikt? Er ingen stor fan av denne næringa selv, jeg sitter som medeier i rekenæringen som har lidd veldig under laksen som har tatt rekefelt og pumpet ut avfall som dreper rekene.

Men det er en annen diskusjon. Jeg tror kysten og samfunn hadde sett svært dårlig ut nå uten disse oppdrettsanleggene. Folk som ikke forstår hvorfor vi må ha privat kapital for at landet skal fungere, de bør flytte dit slike folk styrer.

Makan til dårlig forståelse for økonomi og vår samfunnsstruktur som den Edvin M. Eriksen legger for dagen, det er det heldigvis ikke ofte man ser.

Med hilsen

Steinar Johansen

Upolitisk, men med regneferdighetene intakt