Illustrasjon av Faroe Origin sine nye fartøy.

Brunvoll skal levere utstyr til tre fartøy hos Karstensens

Brunvoll har signert to kontrakter med Karstensens Skibsværft for levering av framdrifts- og manøvreringsutstyr til tre fartøy. To av fartøyene er for rederiet Faroe Origin, hvor Brunvoll vil levere hovedframdriftssystemer. Det tredje fartøyet er for en ikke-offentliggjort eier, og kontrakten består av to tunnelthrustere med tilhørende systemer.

Publisert Sist oppdatert

Fartøyene vil være Karstensens Shipyard nybygg nr. 486 og 487. Brunvoll vil levere et hovedframdriftssystem med BruCon PTC, Brunvolls Propulsjon og Thruster kontroll system. Propellen er optimalisert for å oppnå høy thrust under tråling. Reduksjonsgiret er av modellen ACG750 med Power-Take-Out (PTO).

Fartøyet vil ha en total lengde på 44,1 meter og en bredde på 11,5 meter. Levering av fartøyene er planlagt i første og andre kvartal av 2026.

Fartøyet for ikke-offentliggjort eier

Den andre kontrakten gjelder Karstensens nybygg nr. 500, er for en ikke-offentliggjort eier. Brunvoll vil levere fartøyet med to tunneltruster av typen FU74, Brunvolls framdrifts- og thruster kontrollsystem (BruCon PTC), elektriske motorer og startere.

Om Karstensens Skibsværft

Karstensens Skibsværft er en dansk skipsbygger og designer, og ble etablert i 1917. Verftet har lange tradisjoner med å bygge tråler og ringnotsnurpere. www.karstensens.dk

Om Faroe Origin

Faroe Origin er et selskap basert på Færøyene som driver to fiskeforedlingsfabrikker og totalt 4 fiskefartøy, ekskludert de to fartøyene nevnt i denne pressemeldingen. www.faroeorigin.fo

Om Brunvoll

Brunvoll er en del av Brunvoll Holding AS og er en ledende leverandør av maritime systemer. Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy. Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,2 milliarder NOK i 2022. Selskapet ble etablert i 1912 og har over 500 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen. Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert. Du kan lære mer på www.brunvoll.no