Fiskerireguleringer

TOTALKVOTE: For første gang fastsettes totalkvote for brosme og lange.

Totalkvote for brosme og lange

For første gang fastsettes det nå totalkvote for brosme og lange nord for 62°N.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt for fiske etter brosme og lange nord for 62° N.

Totalkvote for brosme

Den disponible kvoten for norske fartøy er satt til 8 076 tonn brosme og 10 454 tonn lange.

For første gang fastsettes det nå en regulering med totalkvoter i fisket etter brosme og lange.

Bærekraftig forvaltning

- Fastsettelse av kvoter på disse bestandene bygger opp under en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kvotene for 2023 er fastsatt i tråd med den vitenskapelige rådgivningen fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).