Det er nedgang i gytebestanden av brisling.

Kvoterådet på brisling går ned 48 prosent

ICES anbefaler en kvote på 75 321 tonn på havbrisling.

Publisert

Rådet gjelder i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat fra juli 2024 til juni 2025.

– ­Det blir en nedgang i kvoterådet for havbrisling på grunn av dårlig rekruttering i 2023. Det fører igjen til en nedgang i gytebestanden i 2024, sier Cecilie Kvamme, havforsker og bestandsansvarlig for brisling ved Havforskningsinstituttet til hi.no.

For brisling går kvoteårene fra juli til juni det påfølgende året. For kvoteåret mellom juli 2023 og juni 2024, ble kvoten satt til 143 598 tonn. For kvoteåret fra juli 2024 til juni 2025 anbefaler ICES en kvote på 75 321 tonn. Det innebærer en nedgang på 48 prosent. Ved en totalkvote på 75 321 tonn, vil Norge få en kvote på 7 532 tonn som utgjør 10 prosent.

For inneværende kvoteår er omtrent 67 prosent av kvoten fisket så langt – det meste av danske fiskere. Men siden det pleier å være lite fiske etter brisling mot slutten av kvoteåret, tror ikke forskerne at det blir fisket noe særlig mer enn dette. Det nye rådet forutsetter at man ikke fisker resten av denne kvoten. Kvoterådet kommer fra vurdering av bestandens nåværende tilstand og en prediksjon om kommende kvoteår, der fangstdata fra fiskeriene, et akustisk tråltokt om sommeren og to bunntråltokt inngår.