FARLEDEN i Borg Havn strekker seg fra Hvaler til Fredrikstad.

Kystverket får ikke mudre i gytetiden

Kystverket har fått avslått søknaden om å få mudre farleden i Borg Havn i gytetiden for den sårbare kysttorsken.

Det er Miljødirektoratet som har avslått søknaden. Kystverket søkte i fjor om å drive mudringsarbeid også i gytetiden for kysttorsken.

Tommelen ned

Nylig vendte de tommelen ned. Dermed kan de ikke mudre i perioden 1. januar til 31. august.

I den opprinnelige tillatelsen fra Miljødirektoratet var det en åpning i vilkårene for å gjennomføre farledsutdypning i perioden for kysttorsken, dersom de kunne dokumentere at det var trygt.

Kystverket ønsket å utvide anleggsperioden, og ba om lemping på vilkårene for mudringsarbeidene. De la ved dokumentasjon de mente viste at arbeidet ikke ville gi negativ påvirkning av kysttorsken.

Hensyn til kysttorsken

Miljødirektoratet kom likevel frem til at de ikke vil åpne for dette.

- Hensynet til den sårbare kysttorsken veier tungt. Tilstanden for bestanden i Oslofjorden er kritisk lav, til tross for flere tiltak for å bedre den. Derfor tillater vi ikke arbeid i gyteperioden for kysttorsk, uttalte Signe Nåmdal i Miljødirektoratet til Fredrikstad Blad.

Avisa skriver videre at vilkårene som er stilt overfor Kystverket er det også forbud mot å drive mudring, sprengning og deponering i perioden 1. mai til 31. august av hensyn til miljø og friluft.

- Veldig gode nyheter

Avslaget innebærer imidlertid at Kystverket har forbud mot noen form for mudringsarbeid fra 1. januar til 31. august. Da gjenstår bare fire måneder i året de kan utføre mudringsarbeid.

- Dette er veldig gode nyheter. Jeg møtte miljøvernministeren tidligere i år og han sa de ikke ville gi tillatelse til noe som kunne gå utover miljøet, sa ordføreren i Hvaler, Mona Vauger, til Fredrikstad Blad.