Kjetil Haga (t.v.) og Simen Landmark.

Lanserer nytt sjømatfond

Sjømatinvestor Bluefront lanserer sitt andre fond, og gjør innledende kapitalinnhenting på en halv milliard Eksisterende og nye investorer, inkludert et av verdens største og mest anerkjente investormiljøer, har allerede forpliktet seg til å være med.

Publisert

– Interessen er svært høy. At de fleste av de største investorene i det første fondet vårt blir med i fond nummer to, er en god bekreftelse på den sunne og gode utviklingen det første fondet har hatt, sier Simen Landmark, partner i Bluefront.

I oktober 2021 stengte Bluefront bøkene til sitt første fond, Bluefront Capital I. Dette fondet er nå ferdig investert. Blant porteføljeselskapene finner man ozon- og oksygenspesialisten Redox; fôringsanalyseselskapet Spillfree Analytics; programvareaktøren Seaqloud; Tempia, som leverer kuldetekniske løsninger; inspeksjons- og sertifiseringsspesialisten Akvasafe AS; samt Bio Marine, som blant annet leverer oksygen- og lyssystemer til fiskeoppdrett.

På tross av grunnrenteskatt og geopolitisk uro har selskapsporteføljen levert solid vekst siden Bluefront kom inn på eiersiden.

Bluefront Capital II

Bluefronts andre fond, Bluefront Capital II, har i første runde hentet rundt en halv milliard kroner og opplever stor internasjonal interesse.

Mandatet er det samme som for det første fondet: Investeringer i leverandørbedrifter som har produkter, tjenester og teknologi som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat. Det inkluderer digitalisering og automatisering, forbedret fiskevelferd og ikke minst et lavere miljøfotavtrykk.

– Oppdrettsnæringen trenger å ytterligere forbedre biologi og fiskevelferd samt redusere klimaavtrykket. Våre porteføljeselskaper bidrar til å løse mange av utfordringene som næringen står overfor. Vi er bransjens ledende «impact investor» sier Kjetil Haga, partner i Bluefront Equity.

De største investorene i det første fondet har forpliktet seg til å bli med i Bluefront Capital II også. Fra fond I er blant annet Bergesen-familiens Havfonn, Steensland-gruppen, Klaveness Marine, TD Veen og Cubera med videre. I tillegg har enkelte andre varslet at de blir med på «second close» senere i år.

Cambridge Associates

Blant nye investorer i Bluefront Capital II er det globale investeringsselskapet Cambridge Associates, som har gjennomført en grundig due diligence over 8-9 måneder. 

Cambridge Associates er et globalt investeringsselskap som bygger skreddersydde porteføljer for privatkunder, pensjonsfond, andre institusjonelle investorer, legater og stiftelser, med mål om å oppnå bedre resultater og ha positiv innvirkning på verden. Ifølge Cambridge Associates nettsider, har selskapet 569 milliarder dollar, tilsvarende 6 000 milliarder kroner, under forvaltning/rådgivning.

– DD-prosessen som Cambridge Associates har gjennomført av oss er den mest grundige og krevende vi noensinne har opplevd. Vi er stolte av å komme gjennom nåløyet deres. Kombinasjonen av å være en rendyrket sjømatinvestor og et sertifisert bærekraftfond i tråd med EUs omfattende taksonomiregelverk treffer deres profil bra, sier Simen Landmark.

Oppkjøp på trappene

Bluefront er godt i gang med å sysselsette kapitalen i fondet Bluefront Capital II. Selskapet er i flere DD-prosesser og forventer å gjøre oppkjøp før sommeren.

Filosofien til Bluefront er å eie og utvikle virksomheter i fellesskap med gründere og nåværende eier.

– Vi opplever at bransjen får med seg at Bluefront-eide selskaper har en positiv utvikling og får nødvendig finansiell støtte til både teknologiinvesteringer og oppkjøp. Derfor har vi god dealflow og interesse fra virksomheter som ønsker en profesjonell aktør som kan bidra med kapital, forretningsutvikling og unik spisskompetanse fra bransjen, sier Kjetil Haga.

I tillegg til Bluefronts kjerneteam på fem personer, drar porteføljeselskapene nytte av flere industrielle rådgivere med tung erfaring fra sjømatsektoren. Blant industrirådgiverne er tidligere konsernsjef i Mowi, Alf-Helge Aarskog; tidligere konserndirektør i BioMar, Jan Sverre Røsstad; Nova Sea eier og styreleder Aino Olaisen; og HitecVision-partner Arne Trondsen.