Norskekysten er velegnet for blåskjelldyrking, mener forskerne, og skjellene er en delikatesse om de er tilberedt på en god måte.

Vil sette blåskjell på dagsorden

Blåskjell kan spille en nøkkelrolle for å få til et mer bærekraftig fiskefôr i fremtiden, mener havforskere. Bli med på diskusjon om fremtidens fiskefôr under One Ocean Week i Bergen.

Publisert

Under One Ocean Week i Bergen i april handler det meste om havet – ikke minst om bærekraftig bruk av havet.

Nøkkelen er fiskefôret

Da er det også naturlig at det settes søkelys på fremtiden til norsk fiskeoppdrett. Og nøkkelen til å gjøre norsk fiskeoppdrett mer bærekraftig i fremtiden, er fiskefôret. I dag blir nemlig omtrent 90 prosent av ingrediensene som brukes i norsk oppdrettsfôr importert fra utlandet. Og opptil 75 prosent av klimagassutslippene fra produksjon av norsk oppdrettslaks kommer fra fôret.

– Riktig valg av fôringredienser og forskning på dette vil være bestemmende for hvor bærekraftig fiskeoppdrett kan bli.

Det sier Nina Liland, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet.

– Det er også stor etterspørsel etter fôrråvarer globalt. Så å komme frem med nye fôringredienser til bruk i matproduksjonen i Norge er viktig for å kunne dekke etterspørselen etter animalsk protein, fortsetter hun.

Forskningssjef Nina Liland har selv forsket på insekter som fôringrediens.

Kysten er velegnet for blåskjelldyrking

Insekter, oppdrettsslam og tang og tare. Havforskningsinstituttet har i flere år forsket på nye potensielle fiskefôringredienser. Men det er én ingrediens som peker seg ut som det heteste alternativet i Norge: blåskjell.

Delikatessen som mange av oss nyter til middag, har også et stort potensial som ingrediens i fiskefôr. Ikke minst fordi store deler av norskekysten er velegnet for blåskjelldyrking.

– Blåskjell er en av ingrediensene med størst mulighet for oppskalering, og vil også være en lokalprodusert fôringrediens, sier Liland.

Panelsamtale om mulighetene og flaskehalsene

Det er grunnen til at Havforskningsinstituttet vil sette flomlyset på blåskjellet med arrangementet «Blåskjell – fra fjord til bord via fiskefôr» under One Ocean Week i Bergen.

Deltakere fra akademia, næringen og embetsverket kommer for å diskutere mulighetene – og flaskehalsene – for blåskjell som fremtidens fiskefôr. Til slutt blir det en diskusjon med stortingspolitiker Olve Grotle (H) og fylkespolitiker Marthe Hammer (SV), der vi blant annet spør om matberedskap trumfer bærekraft.

– Med dette arrangementet ønsker vi å sette blåskjell på dagsorden. Vi ønsker å fremme en diskusjon om hva som er barrierer for en blåskjell-oppskalering, og hva som må gjøres for å oppnå en bærekraftig dyrking og utnyttelse av blåskjell i Norge, sier Liland.